اتحاد سوسیالیستی کارگری

اتحاد سوسیالیستی کارگری از انشعابات حزب کمونیست کارگری است که موفق به توسعه خود نشد. پایه‌گذاران اتحاد سوسیالیستی کارگری دو تن از چهار مؤسس حککا یعنی رضا مقدم و ایرج آذرین هستند و گفته می‌شود که از اعضای قدیم این سازمان فقط همین دو نفر باقی مانده‌اند.

این سازمان گاهنامه‌ای بنام بارو و یک نشریه خبری- سیاسی به نام «به پیش!» منتشر می‌کند. ایرج آذرین در کتابی به نام در دفاع از مارکسیسم به نقد سیاست‌های حککا پرداخته‌است. اتحاد سوسیالیستی کارگری در برخورد به جنبش دانشجویی در سال ۱۳۸۷ به دلیل نشر اخبار در مورد دستگیری دانشجویان و متصل کردن این دانشجویان به حزب حکمتیست در حالیکه آنها در زندان بودند، متهم شد به نئوتوده ایسم؛ و از آن به بعد این سازمان در میان بخش‌های بزرگی از جنبش چپ منزوی شده‌است. یک دلیل دیگر منزوی شدن این جریان نقش شان در ایجاد تفرقه در مبارزات کارگری بود که منجر به شکست تلاش هایی برای ایجاد تشکل های کارگری شد. ایرج آذرین این سازمان را بدلیل اختلافات شخصی با رضا مقدم ترک کرد و اکنون رهبری اتحاد سوسیالیستی کارگری عبارتند از: رضا مقدم، محمد حسین. اتحاد سوسیالیستی کارگری معتقد است که باید یک حزب کارگری درست کرد.

منابعویرایش

[[بیانیه اعلام موجودیت اتحاد سوسیالیستی کارگری]]