احمد نهاوندی

ستاره‌شناس ایرانی

احمد بن محمد نهاوندی منجم مسلمان ایرانی بود که در زمان یحیی بن خالد بن برمکی (متوفی در ۸۰۲ – ۸۰۳ میلادی) در جندی‌شاپور برآمد. او در در جندی‌شاپور به رصدهای نجومی پرداخت و زیجی موسوم به مشتمل تألیف کرد و حدود ۸۳۵ تا ۸۴۵ میلادی درگذشت.

احمد بن محمد نهاوندی
زادهٔنهاوند
درگذشت۸۳۵ تا ۸۴۵ میلادی
جندی‌شاپور
ملیتایرانی
پیشهمنجم

پژوهشگران معاصر به اهمیت کار نهاوندی به علت تقدم زمانی و هم به سبب آنکه رصدهای وی تألیف الزیج المشتمل را به دنبال داشته، تأکید می‌ورزند.[۱]

منابع

ویرایش
  1. دائرةالمعارف اسلامی، جلد هفتم
  • * سارتن، جرج. مقدمه بر تاریخ علم. ترجمهٔ غلامحسین صدری افشار. انتشارات علمی و فرهنگی.