استادیا (به لاتین: Stadion) یکای اندازه‌گیری درازا در دوران باستان بوده است. براساس نوشته‌های هرودوت ، مورخ یونانی در یونان باستان، یک استادیا تقریباً برابر ۶۰۰ پا (در یونان باستان پوس) بوده‌است.با توجه به اندازه یکای پوس و برابرهای آن در دنیای باستان برای هر منطقه‌ای این مقدار متفاوت است.

در دوران باستان، اراتوستن شعاع کره زمین را بر حسب استادیا با اندک خطایی محاسبه نموده است.

Stade name Length (approximate) Description
Itinerary 157 m used in measuring the distance of a journey.[۱]
المپیایی ۱۷۶ m ۶۰۰ × ۲۹۴ mm
ایتالیایی ۱۸۵ m ۶۰۰ × ۳۰۸ mm
پارسی - بابِلی ۱۹۶ m ۶۰۰ × ۳۲۷ mm
فنیقی - مصری ۲۰۹ m ۶۰۰ × ۳۴۹ mm

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Hoyle, Fred Astronomy, Rathbone Books Limited, London 1962 LC 62-14108