استادیا (به لاتین: Stadion) یکای اندازه‌گیری درازا در دوران باستان بوده است. بر اساس نوشته‌های هرودوت، مورخ یونانی در یونان باستان، یک استادیا تقریباً برابر ۶۰۰ پا (در یونان باستان پوس) بوده است. با توجه به اندازهٔ یکای پوس و برابرهای آن در دنیای باستان برای هر منطقه‌ای این مقدار متفاوت است.

در دوران باستان، اراتوستن شعاع کرهٔ زمین را بر حسب استادیا با اندک خطایی محاسبه نموده است.

نوع استادیا طول (تقریبی) شرح
Itinerary ۱۵۷ متر برای اندازه‌گیری فاصله در سفرها مورد استفاده بود.[۱]
المپیایی ۱۷۶ متر ۶۰۰ × ۲۹۴ میلیمتر
ایتالیایی ۱۸۵ متر ۶۰۰ × ۳۰۸ میلیمتر
پارسی - بابِلی ۱۹۶ متر ۶۰۰ × میلیمتر
فنیقی - مصری ۲۰۹ متر ۶۰۰ × ۳۴۹ میلیمتر

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

  1. Hoyle, Fred Astronomy, Rathbone Books Limited, London 1962 LC 62-14108

منابع ویرایش