یکاهای ایرانی

یکاهای ایرانی یا یکاهای فارسی، واحدهای اندازه‌گیری هستند که در ایران باستان یا معاصر یا در سرزمین‌هایی که حوزهٔ نفوذ فرهنگ و زبان ایرانی بوده‌اند رواج داشته یا دارد.

یکاهای ایرانی که دیگر استفاده نمی‌شوندویرایش

سنجش سنگینیویرایش

گرم نسبت به یک سیر ' یکا
۲۸۵۶٫۹۶ ۴۰ من
۱۱۴۲۷٫۸۴ ۱۶۰ ری
۲۸۵۶۹۶ ۴۰۰۰ خروار
۷۱۴٫۲۴ ۱۰ چارک
۷۱٫۴۲۴ ۱ سیر
۴٫۴۶۴ ۰٫۰۶ مثقال
۰٫۱۹۴۰۸۶۹۵۷ ۰٫۰۰۲۷۱۷۳۹۱ قیراط
۰٫۱۸۶ ۰٫۰۰۲۶۰۴۱۶۷ نخود
۰٫۰۴۶۵ ۰٫۰۰۰۶۵۱۰۴۲ گندم
۰٫۰۲۳۲۵ ۰٫۰۰۰۳۲۵۵۲۱ ارزن
۳٫۱۲۴۸ ۰٫۰۴۳۷۵ درهم
۰٫۱۳۵۸۶۰۸۷ ۶ گروان
۰٫۱۳۰۲ ۱٫۵ چفتار
۶۴۲۸۱٫۶ ۱۸۰۰ قفیز
۸۰۳۵٫۲ ۲۲۵ مکوک
۲۶۷۸٫۴ ۷۵ کیلچه
۲۵۷۱۲۶٫۴ ۷۲۰۰ جریب

سنجش درازاویرایش

یکاهای کهن ایرانی که هنوز مورد استفاده هستندویرایش

سنجش سنگینیویرایش

  1. مثقال برابر ۱⁄۱۶ سیر
  2. من برابر ۴ چارک
  3. خروار برابر ۱۰۰ من
  4. قیراط برابر ۱⁄۲۳ مثقال[۱]

سنجش درازاویرایش

  1. وجب
  2. چارک برابر ۱⁄۴ ذرع
  3. گز
  4. ارش یا ذرع برابر ۴ چارک
  5. فرسنگ یا فرسخ برابر ۶۰۰۰ ذرع [۱]

سنجش حجمویرایش

دیگر یکاهاویرایش

سنجش‌های گسستهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ فرهنگ یکاهای اندازه گیری - محمدرضا محمدی فرد - ناشر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی صفحه 347