اسپِرماتُزون یا اسپِرماتُزویید، برگرفته از واژه‌های یونانی باستان σπέρμα به معنای «دانه» و ζῷον «زنده»، سلول جنبنده اسپرم یا شکل متحرک یاخته پلوئیدیِ گامت نر است. اسپرماتوزون، تخمک را بارور می‌کند تا یاخته تخم تشکیل شود (یاخته تخم، یاخته تنهایی است که تمام کروموزومها را داراست و به‌صورت طبیعی، به رویان مبدل می‌شود)

اسپرماتوزون
یک اسپرماتوزون (سلول اسپرم) تلاش می‌کند تا وارد تخمک شود و آن را بارور کند.
دیاگرام اسپرماتوزون انسان
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینspermatozoon
MeSHD013094

سلول‌های اسپرم تقریباً نیمی از اطلاعات ژنتیکی فرزند پلوئیدی را (به جز در اکثر موارد، دی‌ان‌ای میتوکندریایی) به ارث می‌گذارند. در پستانداران، جنسیت فرزندان به‌دست سلول‌های اسپرم تعیین می‌شود: به این صورت که اسپرماتوزون حامل کروموزوم ایکس، منجر به تولید فرزند ماده می‌شود (XX) و اسپرماتوزون حامل کروموزوم Y، فرزند نر تولید می‌کند (XY). سلول‌های اسپرم (اسپرماتوزون) اولین بار توسط آنتونی فان لیوونهوک در ۱۶۷۷ دیده شدند.[۱]

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  1. "Timeline: Assisted reproduction and birth control". CBC News. Retrieved 2006-04-06.