الگو:تغییرمسیر۲

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

 • برای دو ماخذ:
  • {{تغییرمسیر۲|REDIRECT1|REDIRECT2}}
  • {{تغییرمسیر۲|REDIRECT1|REDIRECT2|USE}}
  • {{تغییرمسیر۲|REDIRECT1|REDIRECT2||PAGE1}}
  • {{تغییرمسیر۲|REDIRECT1|REDIRECT2|USE|PAGE1}}
  • {{تغییرمسیر۲|REDIRECT1|REDIRECT2|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2}}
  • {{تغییرمسیر۲|REDIRECT1|REDIRECT2|other uses|PAGE1|and|PAGE2}}
  • {{تغییرمسیر۲|REDIRECT1|REDIRECT2|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
  • {{تغییرمسیر۲|REDIRECT1|REDIRECT2|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|USE4|PAGE4}}