الگو:جعبه اطلاعات نیروگاه

پیوندهای بیرونی
ویکی‌انبار
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

{{{نام}}}
نام رسمی{{{نام رسمی}}}
کشور{{{کشور}}}
مکان{{{مکان}}}
مختصات{{{مختصات}}}
وضعیت{{{وضعیت}}}
آغاز ساخت{{{آغاز ساخت}}}
تاریخ راه‌اندازی{{{راه‌اندازی}}}
تاریخ از کار افتادگی{{{از کار افتادگی}}}
هزینه ساخت{{{هزینه ساخت}}}
مالک(ـان){{{مالک}}}
گرداننده(ها){{{گرداننده}}}
شمار کارکنان{{{شمار کارکنان}}}
نیروگاه زمین‌گرمایی
گونه{{{گونه زمین‌گرمایی}}}
کمینه دمای منبع{{{کمینه دمای منبع}}}
چاه‌ها{{{شمار چاه‌ها}}}
بیشینه ژرفای چاه{{{بیشترین ژرفای چاه}}}
دمای آب خروجی{{{دمای آب خروجی}}}
نیروگاه هسته‌ای
رآکتورها{{{رآکتورها}}}
گونه رآکتور{{{گونه رآکتور}}}
تامین‌کننده رآکتور{{{تامین‌کننده رآکتور}}}
نیروگاه خورشیدی
گونه{{{گونه خورشیدی}}}
فناوری CSP{{{فناوری CSP}}}
کلکتورها{{{کلکتورها}}}
مساحت کل کلکتورها{{{مساحت کل کلکتورها}}}
منابع سایت{{{منابع سایت}}}
ردیاب خورشیدی{{{ردیاب}}}
نیروگاه گرمایی
سوخت دوم{{{سوخت دوم}}}
سوخت سوم{{{سوخت سوم}}}
فناوری توربین{{{فناوری توربین}}}
نیروگاه کشندی
گونه{{{فناوری کشندی}}}
گونه مبدل انرژی کشندی{{{گونه مبدل}}}
بلندی مانع{{{tide_barrage_height}}}
درازای مانع{{{tide_barrage_length}}}
پهنای مانع{{{tide_barrage_width}}}
تقاطع‌ها{{{تقاطع‌ها}}}
سرعت کانال{{{سرعت کانال}}}
حجم کانال{{{حجم کانال}}}
گسترده کشندی{{{گسترده کشندی}}}
نیروگاه موجی
گونه{{{فناوری موجی}}}
ژرفای آب{{{ژرفای آب}}}
فاصله از ساحل{{{فاصله از ساحل}}}
نیروگاه بادی
گونه{{{گونه نیروگاه بادی}}}
بیشینه ژرفای آب{{{بیشینه ژرفای آب}}}
فاصله از خشکی{{{فاصله از خشکی}}}
بلندی هاب{{{بلندی هاب}}}
قطر چرخانه{{{قطر چرخانه}}}
نرخ سرعت باد{{{نرخ سرعت باد}}}
{{{سرتیتر نیروگاه}}}
مساحت نیروگاه{{{مساحت}}}
فرازای نیروگاه{{{فرازا}}}
دودکش{{{دودکش}}}
برج خنک‌کننده{{{برج خنک‌کننده}}}
خرید تضمینی{{{خرید تضمینی}}}
درآمد{{{درآمد}}}
سیکل ترکیبی؟{{{سیکل ترکیبی}}}
Trigeneration؟{{{ps_trigeneration}}}
IWPP؟{{{ps_iwpp}}}
شیوه خالص‌سازی IWPP{{{فناوری IWPP}}}
IWPP water tariff{{{ps_iwpp_water_tariff}}}
توان گرمایی{{{توان گرمایی}}}
{{{برچسب ۱}}}{{{داده ۱}}}
{{{برچسب ۲}}}{{{داده ۲}}}
{{{برچسب ۳}}}{{{داده ۳}}}
{{{برچسب ۴}}}{{{داده ۴}}}
{{{برچسب ۵}}}{{{داده ۵}}}
توان تولیدی
واحدهای عملیاتی{{{واحدهای عملیاتی}}}
ساخت و مدل{{{ساخت و مدل}}}
واحدهای برنامه‌ریزی شده{{{واحدهای برنامه‌ریزی شده}}}
واحدهای حذف‌شده{{{واحدهای لغو شده}}}
واحدهای تحت ساخت{{{واحدهای در حال ساخت}}}
واحدهای از رده خارج‌شده{{{واحدهای از کار افتاده}}}
ظرفیت نامی{{{توان تولیدی کل}}}
ضریب ظرفیت{{{ضریب توان}}}
توان تولید سالانه{{{توان تولید سالانه}}}
توان ذخیره انرژی{{{ذخیره انرژی}}}
پیوندهای بیرونی
وبگاه
{{{وبگاه}}}
ویکی‌انبار

{{{اطلاعات دیگر}}}


ساده ویرایش

با بکار بردن {{جعبه اطلاعات نیروگاه}} داده‌ها به صورت خودکار از ویکی‌داده خوانده می‌شوند.

فارسی ویرایش

{{جعبه اطلاعات نیروگاه
|child         = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|جاسازی‌کردن       = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|نام          = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|تصویر         = 
|اندازه تصویر      = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس        = 
|مختصات         = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->
             <!-- پارامترهای ویژه نقشه -->
|location_map      = 
|location_map_caption  = 
|location_map_zoom   = 
|location_map_geomask  = 

|نام رسمی        = 
|کشور          = 
|مکان          = 
|وضعیت         = <!-- از کار افتاده، لغو شده، عملیاتی، پیشنهاد شده، در حال بازسازی، در حال ساخت، و Mothballed -->
|آغاز ساخت       = 
|راه‌اندازی       = <!-- {{تاریخ آغاز و سن|سال|ماه|روز}} -->
|از کار افتادگی     = <!-- {{تاریخ پایان و سن|سال|ماه|روز}} -->
|هزینه ساخت       = <!-- برای تبدیل به دلار آمریکا از {{To USD|$$$$|ABC|YYYY}} استفاده کنید. -->
|مالک          = 
|گرداننده        = 
|شمار کارکنان      = 
             <!-- برای نیروگاه زمین‌گرمایی -->
|گونه زمین‌گرمایی    = 
|کمینه دمای منبع    = 
|شمار چاه‌ها       = 
|عمق چاه        = 
|دمای آب خروجی     = 
             <!-- برای نیروگاه هسته‌ای -->
|رآکتورها        = 
|گونه رآکتور      = 
|تامین‌کننده رآکتور   = 
             <!-- برای نیروگاه خورشیدی -->
|گونه خورشیدی      = 
|فناوری CSP       = 
|کلکتورها        = 
|مساحت کل کلکتورها   = 
|منابع سایت       = 
|ردیاب         = <!-- ردیاب کلکتور -->
             <!-- برای نیروگاه گرمایی -->
|سوخت یکم        = 
|سوخت دوم        = 
|سوخت سوم        = 
|فناوری توربین     = 
             <!-- برای نیروگاه کشندی -->
|فناوری کشندی      = 
|گونه مبدل       = 
|tide_barrage_height  = <!-- نمی‌دانستم tide barrage را چه بنامم. -->
|tide_barrage_length  = 
|tide_barrage_width   = 
|تقاطع‌ها        = 
|سرعت کانال       = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m/s|ft/s|1}} استفاده کنید. -->
|حجم کانال       = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m3/s|ft3/s|1}} استفاده کنید. -->
|گسترده کشندی      = 
             <!-- برای نیروگاه موجی -->
|فناوری موجی      = 
|پهنه آبی        = 
|ژرفای آب        = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|فاصله از ساحل     = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
             <!-- برای نیروگاه بادی -->
|گونه نیروگاه بادی   = 
|کاربری سایت      = <!-- کشاورزی، دامداری، یا دست‌نخورده -->
|بیشینه ژرفای آب    = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|فاصله از خشکی     = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|بلندی هاب       = <!-- بلندی تیر توربین | برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|قطر چرخانه       = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|نرخ سرعت باد      = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m/s|ft/s|1}} استفاده کنید | اگر چند توربین وجود دارند کمترین سرعت را بنویسید | برای یک گستره از {{Convert|YY|-|XX|m/s|ft/s|1}} استفاده کنید. -->

|سرتیتر نیروگاه     = 
|مساحت         = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|km2|mi2|0}} استفاده کنید. -->
|فرازا         = <!-- فرازا از روی دریا | برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|دودکش         = <!-- شمار دودکش‌ها | اگر وجود دارد. -->
|برج خنک‌کننده      = <!-- شمار برج‌های خنک‌کننده -->
|منبع خنک‌کننده     = <!-- آب، هوا، یا روغن -->
|خرید تضمینی      = 
|درآمد         = 
|سیکل ترکیبی      = 
|ps_trigeneration    = 
|ps_iwpp        = 
|فناوری IWPP      = 
|خروجی آب IWPP     = 
|ps_iwpp_water_tariff  = 
|توان گرمایی      = 
|برچسب ۱        = <!-- دلبخواهی -->
|داده ۱         = <!-- دلبخواهی -->
|برچسب ۲        = 
|داده ۲         = 
|برچسب ۳        = 
|برچسب ۳        = 
|برچسب ۴        = 
|داده ۴         = 
|برچسب ۵        = 
|داده ۵         = 
|واحدهای عملیاتی    = <!-- شمار واحدهای عملیاتی -->
|واحدهای برنامه‌ریزی شده = <!-- شمار واحدهای برنامه‌ریزی شده -->
|ساخت و مدل       = <!-- شرکت طراح و شرکت سازنده -->
|واحدهای لغو شده    = <!-- شمار واحدهای لغو شده -->
|واحدهای در حال ساخت  = <!-- شمار واحدهای در حال ساخت -->
|واحدهای از کار افتاده = <!-- شمار واحدهای از کار افتاده -->
|توان تولیدی کل     = <!-- به مگاوات -->
|ضریب توان       = 
|توان تولید سالانه    = <!-- به گیگاوات -->
|ذخیره انرژی      = 
|وبگاه         = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|ویکی‌انبار       = <!-- پیوند به رسانه های موجود در ویکی‌انبار -->
|اطلاعات دیگر      = 
}}

انگلیسی ویرایش

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox power station
| child = 
| embed = 
| qid = 
| suppressfields = 
| fetchwikidata = 
| onlysourced = 
| name = 
| name_official = 
| image = 
| image_caption = 
| image_size = 
| image_alt = 
| location_map = 
| location_map_caption = 
| location_map_zoom = 
| location_map_geomask = 
| country = 
| location = 
| coordinates = 
| status = 
| construction_began = 
| commissioned = 
| decommissioned = 
| cost = 
| owner = 
| operator = 
| employees = 
| geo_type = 
| geo_temp_requirement = 
| geo_well_count = 
| geo_well_depth = 
| geo_water_output = 
| np_reactors = 
| np_reactor_type = 
| np_reactor_supplier = 
| solar_type = 
| solar_csp_technology = 
| solar_collectors = 
| solar_collectors_area = 
| solar_site_resource = 
| solar_tracker = 
| th_fuel_primary = 
| th_fuel_secondary = 
| th_fuel_tertiary = 
| th_technology = 
| tide_technology = 
| tide_tsg_type = 
| tide_barrage_height = 
| tide_barrage_length = 
| tide_barrage_width = 
| tide_crosses = 
| tide_channel_speed = 
| tide_channel_volume = 
| tide_range = 
| wave_technology = 
| wave_water_body = 
| wave_water_depth = 
| wave_shore_distance = 
| wind_farm_type = 
| wind_site_usage = 
| wind_offshore_depth = 
| wind_offshore_distance = 
| windhub_height = 
| wind_rotor_diameter = 
| wind_rated_speed = 
| ps_header = 
| ps_site_area = 
| ps_site_elevation = 
| ps_chimneys = 
| ps_cooling_towers = 
| ps_cooling_source = 
| ps_feed-in_tariff = 
| ps_revenue = 
| ps_combined_cycle = 
| ps_cogeneration = 
| ps_trigeneration = 
| ps_thermal_capacity = 
| ps_label1 = 
| ps_data1 = 
| ps_label2 = 
| ps_data2 = 
| ps_label3 = 
| ps_data3 = 
| ps_label4 = 
| ps_data4 = 
| ps_label5 = 
| ps_data5 = 
| ps_iwpp = 
| ps_iwpp_technology = 
| ps_iwpp_water_output = 
| ps_iwpp_water_tariff = 
| ps_units_operational = 
| ps_units_manu_model = 
| ps_units_planned = 
| ps_units_cancelled = 
| ps_units_uc = 
| ps_units_decommissioned = 
| ps_electrical_capacity = 
| ps_electrical_cap_fac = 
| ps_annual_generation = 
| ps_storage_capacity = 
| website = 
| extra = 
}}

نمونه ویرایش

نیروگاه هسته‌ای بوشهر
کشورایران
تاریخ راه‌اندازیمهر ۱۳۵۵: تاریخ شروع اولیه
۱۳۷۱: شروع دوباره بعد از تخریب‌ها در جریان جنگ ایران و عراق
توان تولیدی
ظرفیت نامی۷۰۰ مگاوات (توان ۷۵ درصدی)
پیوندهای بیرونی
ویکی‌انبار


{{جعبه اطلاعات نیروگاه
|نام = نیروگاه هسته‌ای بوشهر
|نام‌تصویر=
|زیرنویس= نیروگاه هسته‌ای بوشهر
|آغاز ساخت =
|عرض‌جغرافیایی =۲۸٫۸۲۸۸۸۹
|طول‌جغرافیایی =۵۰٫۸۸۶۹۴۴
|راه‌اندازی =مهر ۱۳۵۵: تاریخ شروع اولیه{{سخ}}۱۳۷۱: شروع دوباره بعد از تخریب‌ها در جریان [[جنگ ایران و عراق]]
|نوع نیروگاه = اتمی
|توان تولیدی کل = ۷۰۰ مگاوات (توان ۷۵ درصدی)
|گرداننده =
|شمار کارکنان =
|کشور= ایران
|شهر = بوشهر
|وبگاه =
|نام مستعار =
|وابسته به =
}}

ریزقالب ویرایش

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیرالگوها ویرایش

اگر مکان دارای تاریخ "ساخت"ُ، "پایه‌گذاری‌"، "گشایش" یا موارد مشابه است از {{تاریخ آغاز}} استفاده کنید. مگر اینکه تاریخ گاه‌شماری دوران مشترک پیش از ۱۵۸۳ باشد.

اگر پیوند دارد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

خواهشمند است کاربردهای این زیرالگوها را حذف نکنید.

کلاس‌ها ویرایش

hCard از کلاس‌های HTML زیر استفاده می‌کند:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاس‌های اچ‌تی‌م‌ال زیر تولید می‌شود:

 • geo
 • latitude
 • longitude

خواهشمند است این کلاس‌ها را تغییرنام ندهید یا حذف نکنید. عناصر تودرتویی که از آنها استفاده می‌کنند را نیز به حالت جمع‌شده درنیاورید.

دقت ویرایش

هنگام ارائه مختصات، خواهشمند است از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name= از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.

رده ردیابی ویرایش

الگوهای وابسته ویرایش