الگو:جعبه اطلاعات نیروگاه


{{{نام}}}
[[پرونده:{{{نام‌تصویر}}}|200px|]]
{{{زیرنویس تصویر}}}
تاریخ تأسیس {{{تاریخ تأسیس}}}
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

جعبه نیروگاه برای درج خلاصه مشخصات یک نیروگاه تولید برق یا سدی که از آن برای تولید انرژی استفاده می‌شود، به کار می‌رود. برای درج این جعبه در مقاله دلخواه، کدهای زیر را عیناً را کپی کرده و در ابتدای مقاله مورد نظرتان قرار دهید، سپس سطرهای آنرا با توجه به راهنمایی که در ادامه همین مقاله می‌خوانید، پر کنید.

دسته بندی نیروگاه‌هاویرایش

نیروگاه‌ها به چند دسته تقسیم میشوند

لطفا الگو تخصص هر نبروگاه را بر اساس موارد زیر پیدا کنید

راهنماییویرایش

هر یک از سطرهای فوق، برای ذکر یکی از مشخصات نیروگاه به کار می‌روند.

 • سال تأسیس باید به هجری خورشیدی ذکر شود. در مورد نیروگاه‌های خارجی، سال تأسیس میلادی را در پرانتز بنویسید، مثال: ۱۳۸۷ (۲۰۰۸ میلادی).
 • نوع نیروگاه می‌تواند یک یا چند پاسخ داشته باشد. همچنین تعداد واحدهای (فازها) نیروگاهی را هم در مقابل گزینه تعداد فاز می‌نویسیم.
 • در مقابل گزینه توان تولیدی مجموع انرژی تولیدی را بر اساس مگاوات بنویسید.

مثالویرایش

{{جعبه اطلاعات نیروگاه
|نام = شهید منتظرقائم
|نام‌تصویر=
|زیرنویس تصویر=
|تاریخ شروع احداث = ۱۳۴۶
|تاریخ تأسیس = شهریور ۱۳۵۰
|تعداد فاز=
|نوع نیروگاه = ۶ واحد گازی<br />۴ واحد بخاری<br />۳ واحد سیکل ترکیبی 
|توان تولیدی کل =
|مسئول نیروگاه = عبدالرضا گودرزی
|تعداد کارکنان =
|کشور= ایران
|شهر = کرج
|وضعیت=
|مالک=
|هزینه ساخت=
|شرکت سازنده=
|شرکت طراح= ...
|حداکثر قدرت=
|نوع زمین‌گرما=
|تعداد چاه زمین‌گرما=
|عمق چاه زمین‌گرما=
|قدرت حرارتی زمین‌گرما=
|تعداد توربین زمین‌گرما=
|وب‌سایت = http://www.mgpc.ir
|نام مستعار =
|وابسته به = شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم
|شعار = 
| lat_d   = 
| lat_m   = 
| lat_s   = 
| lat_NS  = 
| long_d  = 
| long_m  = 
| long_s  = 
| long_EW  = 
| coordinates_type  = type:landmark
| coordinates_display= inline,title
| coordinates_ref  = 
}}

نتیجه می‌دهد:

شهید منتظرقائم
تاریخ شروع احداث ۱۳۴۶
تاریخ تأسیس شهریور ۱۳۵۰
نوع نیروگاه ۶ واحد گازی
۴ واحد بخاری
۳ واحد سیکل ترکیبی
مسئول نیروگاه عبدالرضا گودرزی
کشور ایران ایران
شهر کرج
وابسته به شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم
وب‌گاه http://www.mgpc.ir

نیروگاه سیکل ترکیبیویرایش

{{جعبه اطلاعات نیروگاه
|نام          =
|نام‌تصویر        =
|عرض‌جغرافیایی      =
|طول‌جغرافیایی      =
|زیرنویس تصویر     =
|تاریخ شروع احداث    =
|تاریخ تأسیس      =
|تعداد فاز       =
|نوع نیروگاه      =
|توان تولیدی کل     =
|مسئول نیروگاه     =
|تعداد کارکنان     =
|کشور          =
|شهر          = 
|وضعیت         =
|مالک          =
|هزینه ساخت       =
|شرکت سازنده      =
|شرکت طراح       =
|شرکت مشاور       =
|حداکثر قدرت      =
|وب‌سایت         =
|وابسته به       =
|مساحت         =
| lat_d         = 
| lat_m         = 
| lat_s         = 
| lat_NS        = 
| long_d        = 
| long_m        = 
| long_s        = 
| long_EW        = 
| coordinates_type   =     type:landmark
| coordinates_display  = inline,title
| coordinates_ref    = 
|نام مستعار       =
<!-----------------------------------------نیروگاه سیکل ترکیبی--------------------->
| primary_fuel    = 
| secondary_fuel   = 
| tertiary_fuel   = 
| generation_units  = 
| turbine_manu_other = 
| thermal_power_all = 
| cogeneration_all  = 
| combined_cycle   = 
| ghg_emission    = 
}}

نیروگاه آبیویرایش

{{جعبه اطلاعات نیروگاه
|نام          =
|نام‌تصویر        =
|عرض‌جغرافیایی      =
|طول‌جغرافیایی      =
|زیرنویس تصویر     =
|تاریخ شروع احداث    =
|تاریخ تأسیس      =
|تعداد فاز       =
|نوع نیروگاه      =
|توان تولیدی کل     =
|مسئول نیروگاه     =
|تعداد کارکنان     =
|کشور          =
|شهر          = 
|وضعیت         =
|مالک          =
|هزینه ساخت       =
|شرکت سازنده      =
|شرکت طراح       =
|حداکثر قدرت      =
|وب‌سایت         =
|وابسته به       =
|مساحت         =
| lat_d         = 
| lat_m         = 
| lat_s         = 
| lat_NS        = 
| long_d        = 
| long_m        = 
| long_s        = 
| long_EW        = 
| coordinates_type   =     type:landmark
| coordinates_display  = inline,title
| coordinates_ref    = 
|نام مستعار       =
<!-----------------------------------------نیروگاه آبی--------------------->
| upper_reservoir  = 
| upper_res_capacity = 
| upper_res_catchment= 
| upper_res_area   = 
| upper_res_depth  = 
| lower_reservoir  =
| lower_res_capacity = 
| lower_res_catchment= 
| lower_res_area   = 
| lower_res_depth  = 
| penstocks     = 
| pump_gen_units   = 
| ps_gen_units    = 
| pumping_units   = 
| turbine_manu_psp  = 
| hydraulic_head   = 
| upper_res_spillways= 
| upper_res_discharge=
| lower_res_spillways= 
| lower_res_discharge= 
| installed_capacity = 

}}

نیروگاه اتمیویرایش

{{جعبه اطلاعات نیروگاه
|نام          =
|نام‌تصویر        =
|عرض‌جغرافیایی      =
|طول‌جغرافیایی      =
|زیرنویس تصویر     =
|تاریخ شروع احداث    =
|تاریخ تأسیس      =
|تعداد فاز       =
|نوع نیروگاه      =
|توان تولیدی کل     =
|مسئول نیروگاه     =
|تعداد کارکنان     =
|کشور          =
|شهر          = 
|وضعیت         =
|مالک          =
|هزینه ساخت       =
|شرکت سازنده      =
|شرکت طراح       =
|حداکثر قدرت      =
|وب‌سایت         =
|وابسته به       =
|مساحت         =
| lat_d         = 
| lat_m         = 
| lat_s         = 
| lat_NS        = 
| long_d        = 
| long_m        = 
| long_s        = 
| long_EW        = 
| coordinates_type   =     type:landmark
| coordinates_display  = inline,title
| coordinates_ref    = 
|نام مستعار       =
<!-----------------------------------------نیروگاه اتمی--------------------->
| reactors_operate_mw= 
| reactors_const_mw = 
| reactors_planned_mw= 
| reactors_decom_mw = 
| reactors_cancel_mw = 
| reactor_type    = 
| reactor_supplier  = 
}}

نیروگاه خورشیدیویرایش

{{جعبه اطلاعات نیروگاه
|نام          =
|نام‌تصویر        =
|عرض‌جغرافیایی      =
|طول‌جغرافیایی      =
|زیرنویس تصویر     =
|تاریخ شروع احداث    =
|تاریخ تأسیس      =
|تعداد فاز       =
|نوع نیروگاه      =
|توان تولیدی کل     =
|مسئول نیروگاه     =
|تعداد کارکنان     =
|کشور          =
|شهر          = 
|وضعیت         =
|مالک          =
|هزینه ساخت       =
|شرکت سازنده      =
|شرکت طراح       =
|حداکثر قدرت      =
|وب‌سایت         =
|وابسته به       =
|مساحت         =
| lat_d         = 
| lat_m         = 
| lat_s         = 
| lat_NS        = 
| long_d        = 
| long_m        = 
| long_s        = 
| long_EW        = 
| coordinates_type   =     type:landmark
| coordinates_display  = inline,title
| coordinates_ref    = 
|نام مستعار       =
<!-----------------------------------------نیروگاه خورشیدی--------------------->
| pv_units      = 
| cpv_units     = 
| cpv_concentration = 
| csp_technology   = 
| csp_units     = 
| heliostats     = 
| thermal_power_solar= 
| cpvt        = 
| turbine_manu_csp  = 
| land_area     = 
}}

نیروگاه بادیویرایش

{{جعبه اطلاعات نیروگاه
|نام          =
|نام‌تصویر        =
|عرض‌جغرافیایی      =
|طول‌جغرافیایی      =
|زیرنویس تصویر     =
|تاریخ شروع احداث    =
|تاریخ تأسیس      =
|تعداد فاز       =
|نوع نیروگاه      =
|توان تولیدی کل     =
|مسئول نیروگاه     =
|تعداد کارکنان     =
|کشور          =
|شهر          = 
|وضعیت         =
|مالک          =
|هزینه ساخت       =
|شرکت سازنده      =
|شرکت طراح       =
|حداکثر قدرت      =
|وب‌سایت         =
|وابسته به       =
|مساحت         =
| lat_d         = 
| lat_m         = 
| lat_s         = 
| lat_NS        = 
| long_d        = 
| long_m        = 
| long_s        = 
| long_EW        = 
| coordinates_type   =     type:landmark
| coordinates_display  = inline,title
| coordinates_ref    = 
|نام مستعار       =
<!-----------------------------------------نیروگاه انرژی باد--------------------->
| wind_turbines   = 
| turbine_manu    = 
| turbine_model   = 
| hub_height     = 
| rotor_diameter   = 
| rated_wind_speed  = 
| wind_farm_type   = 
| onshore_elevation = 
| onshore_land_use  = 
| onshore_area    = 
| offshore_area   = 
| offshore_depth   = 
| offshore_distance = 
}}

نیروگاه انرژی موجویرایش

{{جعبه اطلاعات نیروگاه
|نام          =
|نام‌تصویر        =
|عرض‌جغرافیایی      =
|طول‌جغرافیایی      =
|زیرنویس تصویر     =
|تاریخ شروع احداث    =
|تاریخ تأسیس      =
|تعداد فاز       =
|نوع نیروگاه      =
|توان تولیدی کل     =
|مسئول نیروگاه     =
|تعداد کارکنان     =
|کشور          =
|شهر          = 
|وضعیت         =
|مالک          =
|هزینه ساخت       =
|شرکت سازنده      =
|شرکت طراح       =
|حداکثر قدرت      =
|وب‌سایت         =
|وابسته به       =
|مساحت         =
| lat_d         = 
| lat_m         = 
| lat_s         = 
| lat_NS        = 
| long_d        = 
| long_m        = 
| long_s        = 
| long_EW        = 
| coordinates_type   =     type:landmark
| coordinates_display  = inline,title
| coordinates_ref    = 
|نام مستعار       =
<!-----------------------------------------نیروگاه انرژی موج--------------------->
| tidal_technology  = 
| tsg_type      = 
| tsg_turbines_mw  = 
| dtp_turbines_mw  = 
| turbine_manu_tide = 
| dtp_perp_length  = 
| dtp_para_length  = 
| dtp_tidal_range  = 
}}

نیروگاه زمین‌گرماییویرایش

{{جعبه اطلاعات نیروگاه
|نام          =
|نام‌تصویر        =
|عرض‌جغرافیایی      =
|طول‌جغرافیایی      =
|زیرنویس تصویر     =
|تاریخ شروع احداث    =
|تاریخ تأسیس      =
|تعداد فاز       =
|نوع نیروگاه      =
|توان تولیدی کل     =
|مسئول نیروگاه     =
|تعداد کارکنان     =
|کشور          =
|شهر          = 
|وضعیت         =
|مالک          =
|هزینه ساخت       =
|شرکت سازنده      =
|شرکت طراح       =
|حداکثر قدرت      =
|وب‌سایت         =
|وابسته به       =
|مساحت         =
| lat_d         = 
| lat_m         = 
| lat_s         = 
| lat_NS        = 
| long_d        = 
| long_m        = 
| long_s        = 
| long_EW        = 
| coordinates_type   =     type:landmark
| coordinates_display  = inline,title
| coordinates_ref    = 
|نام مستعار       =
<!-----------------------------------------نیروگاه زمین‌گرما----------------->
|نوع زمین‌گرما      =
|تعداد چاه زمین‌گرما   =
|عمق چاه زمین‌گرما    =
|قدرت حرارتی زمین‌گرما  =
|تعداد توربین زمین‌گرما =
}}

جستارهای وابستهویرایش