الگو:Infobox observatory

الگو:جعبه اطلاعات رصدخانه
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usageویرایش

Simpleویرایش

{{Infobox observatory}}

Data will be automatically included from Wikidata.

Fullویرایش

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|upright=1]]
{{{caption}}}
سازمان{{{organization}}}
کد رصدخانه{{{code}}}
موقعیت{{{location}}}
مختصات جغرافیایی{{{coordinates}}}
ارتفاع{{{altitude}}}
آب‌وهوا{{{weather}}}
تأسیس{{{established}}}
بسته‌شدن{{{closed}}}
وبگاه{{{website}}}
تلسکوپ‌ها
{{{telescope1_name}}}{{{telescope1_type}}}
{{{telescope2_name}}}{{{telescope2_type}}}
......
{{{telescope30_name}}}{{{telescope30_type}}}
{{Infobox observatory
| name      = 
| image      = 
| caption     = 
| organization  = 
| code      = 
| abbreviation  = 
| location    = 
| coordinates   = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline,title}} -->
| altitude    = 
| weather     = 
| established   = <!-- {{تاریخ آغاز|YYYY|MM|DD}} -->
| closed     = 
| website     = <!-- {{نشانی وب|example.com}} -->
| telescope1_name = 
| telescope1_type = 
| telescope2_name = 
| telescope2_type = 
| telescope3_name = 
| telescope3_type = 
| telescope4_name = 
| telescope4_type = 
}}

Parametersویرایش

This template returns values from ویکی‌داده where they are available; these values can be overridden by passing values to the relevant parameters.

Parameter Default Description
name Wikidata label (en)
(Or Page name)
The name of the observatory.
image نگاره (P18) The image for the infobox (use full wikicode).
caption توضیحات نگاره (P2096) A caption for the image.
alt_names Wikidata aliases (en) Alternative names / aliases for the telescope
organization کارفرما (P137) The organization responsible for the observatory.
code شناسه در سازمان مرکز سیاره کوچک (MPC) (P717) Observatory code.
abbreviation نام کوتاه (P1813) Abbreviation
namedafter نامیده به نامِ (P138) Person or organisation the survey was named after
location موقعیت (P706), مکان کنونی (P276), موقعیت در تقسیمات کشوری (P131), کشور (P17) (fallback to قاره (P30) for Antarctica) The observatory's location.
coordinates مختصات مکان (P625) Location coordinates. Use {{coord}} with display=inline,title
altitude ارتفاع از سطح دریا (P2044) The altitude of the observatory.
obs-time observing time available (P3891) Observing time available
established تاریخ افتتاح رسمی (P1619) When the observatory was established. Use {{Start date}}
closed زمان پایان (P582) When the observatory was closed, if appropriate.
telescopes شاملِ (P527) Names of the telescopes at the observatory
website وب‌گاه رسمی (P856) The URL of the website for the observatory. Use {{URL}}
telescope1_name The name of the observatory's first telescope.
telescope1_type First telescope's type (and any additional information).
telescope2_name The name of the observatory's second telescope.
telescope2_type Second telescope's type (and any additional information).
etc....
telescope29_name The name of the observatory's twenty-ninth telescope.
telescope29_type Twenty-ninth telescope's type (and any additional information).
telescope30_name The name of the thirtieth telescope.
telescope30_type Thirtieth telescope's type (and any additional information).
locmapin کشور (P17) Use this parameter to override the location map shown if necessary. See {{Wikidata location map}}.
commons ردهٔ ویکی‌انبار (P373) The appropriate page or category name at Wikimedia Commons
refs no Set to 'yes' to automatically display references from Wikidata
child no Set to 'yes' to use as a child infobox of another infobox
embedded Embed another infobox into this one

Examples of useویرایش

Infoboxes which only use ویکی‌داده (no local parameters):

Microformatویرایش

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیر-الگوهاویرایش

اگر مکان دارای تاریخ "احداث‌", "پایه‌گذاری‌", "گشایش" یا موارد مشابه است، از {{تاریخ آغاز}} مگر اینکه تاریخ گاه‌شماری دوران مشترک قبل از ۱۵۸۳ باشد.

اگر پیوند دارد، از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

Please do not remove instances of these sub-templates.

دسته‌بندی‌هاویرایش

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاس‌های اچ‌تی‌م‌ال زیر تولید می‌شود:

 • geo
 • latitude
 • longitude

لطفاً این دسته‌بندی‌ها را جابجا نکنید، تغییر نام ندهید، و زیربخش‌های آن را نهفته نکنید

دقتویرایش

هنگام ارائه مختصات، لطفاً از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name= از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.

Tracking categoriesویرایش

See alsoویرایش