الگو:حذف زمان‌دار

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

پیشنهد حذف زمان‌دار صفحه با ذکر دلیل.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
دلیلدلیل

بدون توصیف

رشتهپیشنهادشده

جستارهای وابسته