الگو:حذف زمان‌دار/تمرین

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

قالب دادهویرایش

پیشنهاد حذف زمان‌دار صفحه با گفتن دلیل.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
دلیلدلیل

بدون توصیف

رشتهپیشنهادشده

جستارهای وابستهویرایش