الگو:شجره‌نامه خانات تالش

حسین بن علی
علی بن حسین (سجاد)
زید بن علی
میر شمس‌الدین
میر محمدرضا مجتهدالعرفاء
میر محمدباقر شیخ‌الاسلاممیر حسینخاندان مهرانی‌ها
میر عزیز خانمیر عباس‌بیگ‌الحسینیفاطمه خانمابراهیم خان
میرجمال‌الدین‌خان‌الحسینی
(قره‌خان)
میرطهماسب‌خان‌الحسینیمیر رضا بیگ
(میرزا بیگ)
فتحعلی‌شاه قاجارصادق خان شقاقیمیرمصطفی‌خان‌الحسینیمیر عیسی (ابراهیم)میر قاسممیرمهدی‌بیگمیرعسگربیگ
عباس‌میرزا
نایب‌السلطنه
خیرالنساء خانممیرحسن‌خان‌الحسینیبیکه خانممیرحسین‌بیگمیرمحمدبیگمیرعباس‌بیگ
شاهزاده
فرخنده خانم
میرکاظم‌خان‌الحسینیمیرخانکشی‌بیگمیرجوادبیگمیرعبدالله‌بیگ
میر زین‌العابدین‌خان
سرهنگ
میر اسداللّه‌خان
صارم‌السلطنه
میر سلطان‌احمدخان
سیف‌الملک
میرمصطفی‌بیگمیرنقی‌بیگمیرحسن‌بیگ
(بیوگ‌خان)
میرمحمدبیگ
مير سليمان‌خان
صارم‌السلطنه
میر لطفعلی‌خان
امیرتومان
میر داوودخان‌
امیرالممالک
مير صادق‌خان 
صارم‌السلطنه
میراسدالله‌خانمیرمصطفی‌خانمیرمحمدحسین‌خان
صارم‌نظام


منابعویرایش

  • نعمت‌الهی، بهروز (۱۳۸۱). تاریخ جامع آستارا و حکام نمین. اردبیل: انتشارات شیخ صفی‌الدین. شابک ۹۶۴-۶۸۲۲-۱۲-۶.
  • لنکرانی، میرزا احمد (۱۳۸۰). اخبارنامه: تاریخ خانات تالش در زمان جنگهای روسیه علیه ایران. به کوشش علی عبدلی. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. شابک ۹۶۴-۳۶۱-۰۳۹-X.