الگو:شجره‌نامه سجاد

توضیحات الگو

انتخاب باز یا بسته بودن الگو

  • برای نمایش الگو به صورت تاشده از فرمولی به شکل {{شجره‌نامه سجاد |state=collapsed}} استفاده کنید.
برای نمایش الگو به حالت باز از {{شجره‌نامه سجاد |state=expanded}} استفاده کنید.
اگر می‌خواهید این الگو فقط زمانی که الگوی هم‌نوع آن در صفحه باشد شکل تاشده به‌خود بگیرد از {{شجره‌نامه سجاد |state=autocollapse}} استفاده کنید.
  • autocollapse به‌عنوان حالت پیش‌فرض قرار داده شده‌است.

منابع

  • قمی، عباس. منتهی الآمال. وحدت بخش.