باز کردن منو اصلی

NOURUZ-1396.jpg

هفت‌سین، از مشهورترین مراسم نوروز است، و آن گرد آوردن هفت‌چیز است که نام آن‌ها با حرف «س» آغاز گردد. معمولاً بین اشیاء ذیل: سیب، سیاهدانه، سنجد، سماق، سیر، سرکه، سبزه (دانه‌های گندم و امثال آن که قبلاً در بشقابی کاشته و سبز کرده‌اند)، سبزی، سمنو، هفت‌چیز برای هفت‌سین انتخاب می‌شود.
عکاس: Roozitaa