الگو:هبک-حذف/۴/تنها هشدار

Stop icon این تنها هشدار به شما است؛ اگر دوباره بدون ارائه کردن یک توضیح مناسب، مطالبی را از یک مقاله یا الگو پاک کنید یا صفحه‌ای را خالی کنید ممکن است بدون هیچ هشدار دیگری از ویرایش قطع دسترسی شوید.


توضیحات الگو

نحوه استفاده:

{{جا:هبک-حذف/۴/تنها هشدار}}
{{جا:هبک-حذف/۴/تنها هشدار|article}} به یک article مشخص رجوع کنید.
{{جا:هبک-حذف/۴/تنها هشدار|article|متن اضافه}} متن دلخواهی در انتهای پیغام به جای جمله «سپاس» یا «با سپاس از شما» اضافه کنید
  • این الگوی استاندارد شده، با رهنمودهای پروژه هشدار دادن به کاربران مطابقت دارد. شما می‌توانید در صفحه بحث پروژه هشدار به کاربران در مورد ظاهر و شکل این الگوها به گفتگو بپردازید (برای مثال درباره تصویری که در گوشه سمت راست قرار دارد).
  • اگر قصد دارید به کاربری هشدار دهید، لطفاً قبل از قرار دادن هر الگویی در صفحه بحث کاربر مورد نظر، به فهرست الگوهای پیامی مراجعه کنید. سعی کنید برای هدف خود بهترین الگو را انتخاب کنید. بدین ترتیب، کاربر مورد نظر کمتر سردرگم خواهد شد.
  • در هنگام استفاده از الگوهای چند سطحی، در برخی موارد، نیازی نیست از یک الگوی سطح اول شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر این صفحه را ببینید.
  • لطفاً یادتان باشد که به جای {{هبک-حذف/۴/تنها هشدار}}، الگو را با استفاده از {{جا:هبک-حذف/۴/تنها هشدار}} جانشین کنید.
  • این الگو از یک تابع تجزیه‌گر استفاده می‌کند. برای گنجاندن جزئیات بیشتر در پیغامتان، می‌توانید article و همچنین متن دلخواهی را در انتهای الگو اضافه کنید.


uw-delete از سری الگوهای هشدار به کاربر
سطح اول سطح دوم سطح سوم سطح چهارم سطح چهارم-im
{{uw-delete1}} {{uw-delete2}} {{uw-delete3}} {{uw-delete4}} {{uw-delete4im}}