الگو:Age in days nts

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

This acts just like {{age in days}} but will sort correctly in sortable tables.

جستارهای وابستهویرایش