خواجه الیاس یا الیاس خواجه والی تیموریان در قم بود. در سال ۸۲۴ هجری که شاهرخ تیموری از اردوکشی به آذربایجان بازمی‌گشت، خواجه الیاس را به ولایت قم نهاد و ارتش قدرتمندی در اختیار او قرار داد. خواجه الیاس شهر قم را به مرکزیت ناحیه جبال درآورد. او بسیاری از شورش‌ها و تهاجمات علیه دودمان گورکانی را سرکوب نمود و به علت دوری هرات، پایتخت شاهرخ، از مناطق غربی قلمروش، نفوذ و قدرت الیاس اهمیت دوچندانی یافت. از جمله دشمنان و رقیبان الیاس در این دوره، حاکمان لر کوچک، ملک کیومرث یکم، قره قویونلوها و… بودند.

منابع ویرایش