امپراتوری گال (لاتین: Imperium Galliarum) که گاهی امپراتوری گالی هم نامیده می‌شود، منتسب به گال‌ها می‌باشد و نامی است برای بخش‌های جدائی ناپذیر از امپراتوری روم که عملاً به عنوان یک کشور مجزا از ۲۶۰ تا ۲۷۴ دوام داشت. این امپراتوری توسط پوستموس در ۲۶۰ و به دنبال تهاجم بربرها و بی‌ثباتی و ناپایداری در رم پدید آمد و در آن زمان شامل سرزمین‌های آلمان، گالیا، بریتانیا و بخش‌هایی از اسپانیا بود. سلسله مراتب منتج به این وقایع مربوط به بحران قرن سوم می‌باشد. پس از قتل پوستموس در ۲۶۸ این امپراتوری بسیاری از قلمروهای خود را از دست داد اما تحت هدایت تعدادی از امپراتوران غاصب به حیات خود ادامه داد. این امپراتوری پس از نبرد چالونز در ۲۷۴ و در زمان امپراتور اورلیان مجدداً به دامان امپراتوری روم بازگشت.

امپراتوری گال

۲۶۰–۲۷۴
امپراتوری گال تحت فرمانروایی تتریکوس ۲۷۱ پس از میلاد. (به رنگ سبز) امپراتوری روم (به رنگ قرمز) امپراتوری پالمیر (به رنگ زرد).
امپراتوری گال تحت فرمانروایی تتریکوس ۲۷۱ پس از میلاد. (به رنگ سبز)
امپراتوری روم (به رنگ قرمز)
امپراتوری پالمیر (به رنگ زرد).
پایتختکوچ‌نشین آگرپینا (۲۶۰–۲۷۱، جدید کلن، آلمان)، آگوستا تروروم (۲۷۱–۲۷۴، جدید تری‌یر، آلمان)[۱]
زبان(های) رایجلاتین (رسمی)، زبان‌های محلی همانند زبان گالی، زبان بریتانیایی، و سایر زبان‌هایی که از این دوره بازماندند
دین(ها)
پاگان (رسمی)
حکومتسلطنت مطلقه فئودالی
Emperor 
• ۲۶۰–۲۶۸
پوستموس
• ۲۶۸
لائلیانوس (غاصب)
• ۲۶۸
ماریوس
• ۲۶۸–۲۷۰
ویکتورینوس
• ۲۷۱–?
دومیتیانوس (غاصب)
• ۲۷۰–۲۷۴
تتریکوس
• ۲۷۰–۲۷۴
Tetricus II (سزار احتمالاً آگوستوس)
دوره تاریخیاواخر عهد عتیق
• بنیان‌گذاری
۲۶۰
• فروپاشی
۲۷۴
پیشین
پسین
امپراتوری روم
امپراتوری روم

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. Bourne, R. J. (2001) Aspects of the relationship between the Central and Gallic Empires in the mid to late third century AD with special reference to coinage studies. Archaeopress. p. 22.

پیوند به بیرون

ویرایش