لودوویکو دوم ایتالیا

(تغییرمسیر از امپراتور آگوستوس)

لوئی دوم ایتالیا (۸۲۵ – ۱۲ آگوست ۸۷۵) گاهی با نام جوان،[۱] پادشاه ایتالیا و امپراتور روم از ۸۴۴ در حکمرانی مشترک با پدرش لوتار یکم تا سال ۸۵۵ بود و سپس به تنهایی حکمرانی کرد. عنوان معمولِ وی امپراتور آگوستوس (Imperator augustus) بود اما پس از فتح باری ایتالیا (که منجر به ضعیف شدن رابطه با بیزانس شد) خود را امپراتور رومنروم (imperator Romanorum) نامید.

لوئیز در یک نسخه خطی قرن دوازدهمی
لوئیز در حال فتح باری در سال ۸۷۱

پانویسویرایش

  1. His ordinal and nickname comes from the fact that he was the second Louis to be emperor after his grandfather Louis the Pious.

منابعویرایش

  • Annales Bertiniani and Chronica S. Benedicti Casinensis، both in the Monumenta Germaniae Historica. Scriptores، Bände i. and iii. (Hanover and Berlin, 1826 fol.)
  • Muhlbacher, E. Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern (Innsbruck, 1881)
  • Sickel, T. Acta regum et imperatorum Karolinorum, digesta et enarrata (Vienna, 1867—1868)
  • Dummler, E. Geschichte des ostfrankischen Reiches (Leipzig, 1887—1888).
  • Oman, Charles. The Dark Ages 476–918. London: Rivingtons, 1914.