امپراتور شانگ هان

امپراتور شانگ هان (۱۰۵ تا ۲۱ سپتامبر ۱۰۶)، یک امپراتور نوزاد دودمان هان شرقی و پسر امپراتور هه هان بود. او پنجمین امپراتور دودمان هان شرقی بود (هر چند که برخی از مورخان او را به عنوان یک امپراتور قبول ندارند زیرا که زمانی که برتخت نشست بود هنوز کاملاً شیرخواره بود که فقط صد روز سن داشت و هیچ قدرت واقعی نداشت و به هیچ وجه حکومت نمی کرد و همه حکومت رسماً در دست امپراتریس دواگر دنگ بود).

هان شانگ‌دی
پنجمین امپراتور هان شرقی
سلطنت106 میلادی (105 تا 106 تماماً همراه با امپراتریس دواگر دنگ)
پیشینامپراتور هه هان
جانشینامپراتور آن هان
نایب السلطنهامپراتریس دواگر دنگ
زاده105 میلادی
درگذشته106 میلادی کمتر از 1 سال
نام کامل
نام خانوادگی: لیو (劉)
نام کوچک: لونگ (隆)
نام پسامرگ
کوتاه: امپراتور شانگ (殤)
کامل: شیائوشانگ[۱] (孝殤)
خاندانخاندان هان شرقی
پدرامپراتور هه هان

هنگامی که امپراتور شانگ هان درگذشت، پسرعمویش امپراتور آن هان بر تخت پادشاهی تکیه زد.

نام شخصی امپراتور شانگ هان، لیو لونگ بود.

جستارهای وابسته

منابع

  1. Literally meaning "continuator and martial".