امیکرون ارابه‌ران

امیکرون ارابه‌ران
اطلاعات رصدی
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۵h ۴۵m ۵۴.۰s
میل +۴۹° ۴۹' ۳۵"
قدر ظاهری (V)+۵.۴۶
فاصله۴۸۲ ± ۶۱ ly
(۱۴۸ ± ۱۹ pc)
رده طیفیA2VpCr
نام‌گذاری‌های دیگر
27 Aurigae, HR 1971, HD 38104, BD+49°1398, FK5 216, HIP 27196, SAO 40583, GC 7182, NSV 16651
منابع

امیکرون ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش