ام‌زد ارابه‌ران


ام‌زد ارابه‌ران
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۵h ۲۰m ۳۳.۰۳۵۴s
میل +۳۶° ۳۷′ ۵۶.۰۳۱″
قدر ظاهری (V)۸.۱۶
مشخصات
ردهB1.5IVnp
راهنمای رنگ B-V0.035
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۶ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۱.۲۶ mas/yr
Dec.: -۳.۸۱ mas/yr
اختلاف منظر (π)۰.۷۵ mas
قدر مطلق (MV)۸.۱۸
جزئیات
جرم۱۸ M
شعاع۷ R
درخشندگی۲۰,۰۰۰ L
دما۱۰,۰۰۰–۳۰,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
HIP 24938, BD+36° 1090, HD 34626.
منابع
سیمباداطلاعات

ام‌زد ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش