اویجونگ (انگلیسی: Uijong of Goryeo; ۲۳ مهٔ ۱۱۲۷ – ۷ نوامبر ۱۱۷۳) هیجدهمین پادشاه گوریو در کره (کشور) بود.

اویجونگ
هانگول
의종
هانجا
毅宗
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهUijong
مک‌کیون–ریشاورŬijong
نام تولد
هانگول
왕현
هانجا
王晛
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهWang Hyeon
مک‌کیون–ریشاورWang Hyŏn
نام محترم
هانگول
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهIlseung
مک‌کیون–ریشاورIlsŭng

منابع ویرایش