اچ‌دی ۳۶۰۴۱


اچ‌دی ۳۶۰۴۱
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ارابه‌ران، ممسك العنان
بعد ۰۵h ۳۰m ۴۵.۰۸۴۵s
میل +۳۹° ۴۹′ ۳۳.۲۹۹″
قدر ظاهری (V)۶.۳۷۵
مشخصات
ردهG9III
راهنمای رنگ U-B0.76
راهنمای رنگ B-V0.97
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۱۱.۵ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۲۳.۳۷ mas/yr
Dec.: -۳۵.۶۳ mas/yr
اختلاف منظر (π)۷.۰۸ mas
قدر مطلق (MV)۷.۳۵
جزئیات
جرم۱.۱ M
شعاع۱.۱ R
درخشندگی۱.۲ L
دما۵,۰۰۰–۶,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
HIP 25810, SAO 58129, HR 1825, BD+39° 1322.
منابع
سیمباداطلاعات

اچ‌دی ۳۶۰۴۱ یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش