اچ‌دی ۷۴۱۵۶

ستاره‌ای در صورت فلکی مار باریک

اچ‌دی ۷۴۱۵۶ یک ستاره است که در صورت فلکی مار باریک قرار دارد.

اچ‌دی ۷۴۱۵۶
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000.0      اعتدال J2000.0
صورت فلکی مار باریک (صورت فلکی)
بعد ۰۸h ۴۲m ۲۵.۱۲۲۲s
میل ‏ ۴۱.۱۵۱″ ۳۴′ ‎+۰۴°
قدر ظاهری (ع) +۷.۶۲
مشخصات
نوع طیف G0V
شاخص رنگ U−B ?
شاخص رنگ B−V 0.580
شاخص رنگ V−R 0.4
شاخص رنگ R−I 0.2
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۳.۷ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۲۴.۹۶ mas/yr
میل: –۲۰۰.۴۸ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۱۵.۴۹ mas
فاصله۲۱۰.۶±۱۴.۰ سال نوری
(۶۴.۶±۴.۳ پارسک)
قدر مطلق (MV)+۳.۵۷±۰.۱۵
جزئیات
جرم۱.۲۴±۰.۰۴ M
شعاع۱.۵۸ R
درخشندگی (بولومتریک)۲.۹۶ L
گرانش سطحی (log g)۴.۲۰ cgs
درجه حرارت۶۰۳۹ کلوین
سن۷.۳۸ × ۱۰۹ سال
نام‌گذاری‌های دیگر
HIP 42723, GC 11970, SAO 117040
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش