ایماگاوا اوجیزانه

ایماگاوا اوجیزانه (به ژاپنی: 今川 氏真) ( ۱۵۳۸ – ۲۷ ژانویه , ۱۶۱۵) یکی از دایمیو های ژاپنی در دوره سنگوکو و اوایل دوره ادو بود. او پسر ایماگاوا یوشیموتو و دهمین رهبر خاندان ایماگاوا بود.

Anonymous portrait of Imagawa Ujizane

منابعویرایش