ای‌ئی ارابه‌ران


ای‌ای ارابه‌ران
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۵h ۱۶m ۱۸.۱۴۹۷s
میل +۳۴° ۱۸′ ۴۴.۳۴۱″
قدر ظاهری (V)۵.۹۹۸
مشخصات
ردهO9.5V
راهنمای رنگ U-B-0.7
راهنمای رنگ B-V0.22
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۵۹.۱ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۴.۰۵ mas/yr
Dec.: ۴۳.۲۲ mas/yr
اختلاف منظر (π)۲.۲۴ mas
قدر مطلق (MV)-۲.۳
جزئیات
جرم۱۷ M
شعاع۵ R
درخشندگی۳۰,۰۰۰ L
دما۳۰,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
GC 6429, IDS 05097+3412, TD1 4252, SEI 136, GCRV 3123, ایراس 05130+3415, TYC 2398-894-1, ADS 3843, JP11 1013, UBV M 10749, AG+34° 542, GOS G172.08-02.26 01, LS V +34 3, کاتالوگ ستاره‌ای 100034078 ABV, ALS 8255, GSC 02398-00894, MCW 290, VDB 34, BD+34° 980, HD 34078, PLX 1190, CCDM J05163+3419, HGAM 375, PPM Star Catalogue 70112, AAVSO 0509+34, CEL 587, HIC 24575, ROT 748, WDS J05163+3419, CGO 80, HIP 24575, SAO 57816, CSI+34 980 1, HR 1712.
منابع
سیمباداطلاعات

ای‌ای ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش