برکه خان (انگلیسی: Berke‎؛ ۱۲۰۸ – ۱۲۶۶)، فرمانده نظامی مغول و حاکم اردوی زرین بود که از سال ۱۲۵۷ تا ۱۲۶۶ حکومت کرد.

برکه خان
Khan of the Golden Horde
Western Half (Blue Horde)
سلطنت۱۲۵۷ – ۱۲۶۶
پیشینUlaghchi
جانشینمنگو تیمور
زاده۱۲۰۸
درگذشته۱۲۶۶
تفلیس
فرزند(ان)
  • Tagtagai Khatun
  • Jijek Hatun
  • Kehar Khatun
Dynastyبورجیگین
پدرجوجی خان
دین و مذهباسلام اهل سنت

منابعویرایش