باتوخان

بنیانگذار و نخستین فرمانروای اردوی زرین

باتو (زاده ۱۲۰۷ - درگذشته ۱۲۵۵ (میلادی) فرزند جوجی و نوهٔ چنگیز خان مغول بود. جوجی، فرمانروایی آسیای میانه را در اختیار داشت و به حکومت او، اردوی زرین گفته می‌شد.

باتوخان
باتوخان
Khan of the Golden Horde
Western Half (Blue Horde)
سلطنت1227–1255
تاج‌گذاری1224/1225 or 1227
پیشینجوجی خان
جانشینSartak
زاده۱۲۰۵&#۱۶۰;(۱۲۰۵)
Khamag Mongol
درگذشته۱۲۵۵ (۴۷−۴۸ سال)
سرای (شهر)، اردوی زرین
شهبانوBoraqchin Khatun
فرزند(ان)Sartak
Toqoqan
خاندانبورجیگین
دودمانJochids
پدرجوجی خان
مادرUkhaa Ujin of the قنقرات

نیمه غربی حکومت جوجی به باتو رسید. باتو، کار خودش را با حمله به اروپا و روسیه آغاز کرد. از رودخانهٔ ولگا گذشت و کیِف را گرفت. کمی بعد، مجارستان و لهستان را فتح و آنها را نیز به امپراتوری خود ضمیمه کرد؛ ولی از آن جایی که می‌ترسید گیوک خان، مقام خان بزرگ را کسب کند، مجبور شد اروپا را رها کند و به مغولستان برگردد تا بتواند جایگاه خود را مستحکم کند. پس دل از اروپا کند و نابسامانی‌های سیاسی در مغولستان، کارهای وی را بیهوده گذاشت.

باتو بعد از شکست ادعایش به سیبری عقب‌نشینی کرد. به ممالک باتو، اردوی زرین می‌گفتند. بعدها بخش دیگری از سرزمینش هم به دست شیبان و اوردا، برادران باتو، تجزیه شد.

می‌گویند که باتو پیرو هیچ دین و مذهبی نبود و جز خداپرستی، هیچ شیوه دیگری نمی‌دانست. اهل بذل و بخشش بود و هرچه پیش او می‌فرستادند در حصارش میان مسلمانان و مغولان و پیروان سایر ادیان به طور مساوی تقسیم می‌کرد. مرگ باتو به سال ۶۵۳ اتفاق افتاد.

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش