بغداد خاتون

بغداد دخت چوپان همچنین شهرت‌یافته به بغداد خاتون (؟ - ۱۳۳۵م) شاهدخت خاندان چوپانی، همسر ابوسعید و ملکه همسر بود. او را از بزرگترین درباریان روزگارش در ایران دانسته‌اند که سخنانش بسیار نفوذ داشت. پس از درگذشت ابوسعید در سال ۷۳۶ق متهم شد که به انتقام خون پدر و برادرش سلطان ابوسعید را مسموم کرده و کشته است و لذا اعدام شد.[۱]

بغداد چوپان
درگذشت۱۶ نوامبر ۱۳۳۵م / ۲۱ ربیع‌الاول ۷۳۶ق
ملیتایرانی - دورهٔ چوپانیان

منابعویرایش

  1. کحاله، عمر رضا (۱۹۵۹). أعلام النساء فی عالمی العرب والإسلام. ۱. بیروت: موسسة الرسالة. ص. ۱۳۶–۷.