بنی‌زهره (عربی: بنو زُهرة‎) طایفه‌ای از قبیلهٔ قریش و از فرزندان زهرة بن کلاب هستند.

بنی‌زهره
قریش، عدنانی
تبارزهرة بن کلاب
دیناسطوره‌شناسی عرب و بعدتر اسلام

اخنس بن شارق ثقیفی و بنی‌زهره همراه با اهل مکه، به‌عنوان گروه محافظان، پیشاهنگ نبرد بدر بودند، اما از آنجایی که او معتقد بود که کاروان باید امن باشد، به قریش در بدر نپیوست. او همراه با بنی‌زهره بازگشت، بنابراین این دو قبیله در نبرد حضور یافتند.

منابعویرایش