بوی بدن در همه جانوران از جمله انسان وجود دارد و شدت آن می‌تواند تحت تأثیر بسیاری از عوامل (الگوهای رفتاری یا استراتژی‌های بقا) باشد. بوی بدن اساس ژنتیکی قوی دارد و همچنین می‌تواند به شدت تحت تأثیر بیماری‌های مختلف و شرایط فیزیولوژیکی قرار گیرد. اگرچه بوی بدن در انسان‌های اولیه نقش مهمی داشته‌است، اما به‌طور کلی در بین بسیاری از فرهنگ‌های انسانی بوی نامطبوعی محسوب می‌شود.

بوی بدن در انسانویرایش

مطالعات دوسوکور نشان داد که زنان بوی مردانی را ترجیح می‌دهند که از نظر چهره جذاب ارزیابی می‌شوند.[۱] برای مثال، هم مرد و هم زن بیشتر جذب عطر و بوی طبیعی افرادی می‌شدند که بر اساس اجماع از نظر چهره جذاب ارزیابی شده بودند.[۲] علاوه بر این، همچنین نشان داده شده‌است که زنان به رایحه مردان با چهره‌های متقارن‌تر ترجیح بیشتری می‌دهند و ترجیح زنان برای بوی مردان متقارن‌تر در بارورترین دوره چرخه قاعدگی آنها قوی‌تر است.[۳] در مجموع زنان در چرخه معمولی قاعدگی، ترجیح زنان برای عطر مردان با تقارن صورت بالا با احتمال بارداری آنها ارتباط دارد.[۴] بوی بدن مردان نیز تحت تأثیر رژیم غذایی آنها قرار می‌گیرد، به طوری که زنان ترجیح می‌دهند بوی بدن مردانه مرتبط با افزایش محتوای رژیم غذایی میوه و سبزیجات و پروتئین و کاهش محتوای کربوهیدرات باشد.[۵]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Haselton MG, Gangestad SW (April 2006). "Conditional expression of women's desires and men's mate guarding across the ovulatory cycle". Hormones and Behavior. 49 (4): 509–18. doi:10.1016/j.yhbeh.2005.10.006. PMID 16403409. S2CID 7065777.
  2. Rikowski A, Grammer K (May 1999). "Human body odour, symmetry and attractiveness". Proceedings. Biological Sciences. 266 (1422): 869–74. doi:10.1098/rspb.1999.0717. PMC 1689917. PMID 10380676.
  3. Gangestad SW, Thornhill R (May 1998). "Menstrual cycle variation in women's preferences for the scent of symmetrical men". Proceedings. Biological Sciences. 265 (1399): 927–33. doi:10.1098/rspb.1998.0380. PMC 1689051. PMID 9633114.
  4. Gangestad SW, Thornhill R (May 1998). "Menstrual cycle variation in women's preferences for the scent of symmetrical men". Proceedings. Biological Sciences. 265 (1399): 927–33. doi:10.1098/rspb.1998.0380. PMC 1689051. PMID 9633114.
  5. Zuniga A, Stevenson RJ, Mahmut MK, Stephen ID (January 2017). "Diet quality and the attractiveness of male body odor". Evolution and Human Behavior. 38 (1): 136–43. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2016.08.002.