بید

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بید می‌تواند دارای معناها و کاربردهای زیر باشد:

حشرات و جانوران ویرایش

جغرافیا ویرایش

شش بید روستایی از توابع بخش مرکزی روانسر استان کرمانشاه

گیاه ویرایش

ادبیات و فیلم ویرایش