بیریو شاهزاده بزرگ گوگوریو پسر همسر دوم جومونگ سوسونو بود و برادر بزرگ اونجو مؤسس امپراتوری باکجه بود در سال ۱۸ قبل از میلاد مسیح یه سویا و یوری به گوگوریو بازگشتند و سوسونو که موقعیت پسرانش را در خطر دید گوگوریو را ترک کرد بیریو در میچاهول و اونجو در ویریسونگ ساکن شدند اونجو در سال ۱۸ قبل از میلاد مسیح با مردم قبیله گیروو دولت قدرتمند باکجه را برپانمود.

بیریو
هانگول비류
هانجا沸流
Revised RomanizationBiryu
McCune–ReischauerPiryu

جوکونگ


بازگشت به گوگوریوویرایش

پس از تأسیس دولت باکجه توسط شاهزاده اونجو پسر سوم امپراتور جومونگ از همسر دوم وی یعنی بانو سوسونو شاهزاده بیریو که پسر بزرگ امپراتور بود برای گرفتن مقام ولیعهدی یا سلطنت گوگوریو تصمیم به بازگشت به گوگوریو گرفت. این تصمیم با مخالفت مادر و برادر اش رو به رو شد و سرانجام میان قبایل جولبون توافق شد که طرفداران بیریو با وی به گوگوریو بروند و طرفداران اونجو در باکجه بمانند. در ادامه این ماجرا فرمانده برقبان قبایل گوانا، هوانا، یوانا و قبیله بیریو از بیریو حمایت کرده و به گوگوریو برگشتند و فقط قبیله گیرو در کشور جدید باقی ماند.

شورش علیه امپراتور یوریویرایش

پس از مرگ امپراتور جومونگ با حمایت‌های فرماندهان ارتش دامول از یوری پسر اول امپراتور جومونگ از همسر اول وی بانو سویا سلطنت گوگوریو به او رسید. با بازگشت شاهزاده بیریو به گوگوریو نبردی سهمگین بین دو سپاه درگرفت و نزدیک بود که گوگوریو به دو نیم تقسیم شود اما در اثر رشادت‌های فرماندهان دامول امپراتور یوری سلطنت را حفظ کرد و بیریو هم در میدان جنگ کشته شد و قبایل حامی وی تسلیم یوری شده در گوگوریو ساکن شدند.

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی