ته‌وانگ

(تغییرمسیر از تااوانگ)

ته‌وانگ (هانگول:태왕) یکی از واژگان کره‌ای است که برای خطاب قرار دادن پادشاه گوگوریو یعنی «گوآنگ گائتو بزرگ» استفاده می‌شد. واژهٔ (په آ) در زبان کره‌ای به معنای سرور و بلند مرتبه است که با قراردادن این کلمه کنار واژه قبل کلمه جدیدی به نام «ته‌وانگ په آ» به وجود آمد که به معنی شاه شاهان بود.

این واژه از آن جهت برای گوآنگ‌ گائتو بزرگ انتخاب شد که وی بر پادشاهان چندین سرزمین قبیله و کشور پادشاهی می‌کرد، پادشاهان کشورهای بکجه، شیلا، هویان، بیریو خیتان، مالگال تحت فرمانروایی گوآنگ‌ گائتو بزرگ به وی خدمت می‌کردند و به وی وفاداری عظیمی داشتند.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

[۱] 광개토왕릉비(414년), 호우총 출토 광개토왕호우(415년),[۲] 모두루 묘지명(5세기 초), 중원고구려비(5세기), 태왕릉 출토 벽돌명[۳]과 청동방울(5세기), 서봉총 출토 은합우(451년)[۴]