تاج‌گذاری

(تغییرمسیر از تاجگذاری)

تاج‌گُذاری مراسمی است که در آن رسماً اختیارات پادشاهی به یک فرد مشخص واگذار می‌شود. این واگذاری قدرت طی مراسم تاج‌گذاری، از طریق آیین‌هایی نمادین همچون بر سر گذاردن تاج یا نیم‌تاج انجام می‌پذیرد.

در بسیاری از تاج‌گذاری‌ها نمایندگان مذاهب اصلی کشور و بلندپایگان کشوری و لشکری و هم‌چنین فرستادگان قدرت‌های خارجی نیز حضور دارند.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Coronation," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed July 22, 2008).