تالاروروس

گونه‌ای از خمیده‌خزندگان
تالاروروس
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین, ۹۰ میلیون سال پیش
Talarurus plicatospineus.JPG
تالاروروس، Talarurus
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌سوسمارسانان
بالاراسته: دایناسور
راسته: پرنده‌کفلان
بالاخانواده: خمیده‌خزنده‌سانان
تیره: خمیده‌خزندگان

تالاروروس (نام علمی: Talarurus) نام یک گونه از راسته پرنده‌کفلان است.

Ankylosaurinae

Scolosaurus (=اوکوتوکیا)

آنکیلوسور

Anodontosaurus

زره‌کله

دیوپلوسور

Talarurus

Tsagantegia

Minotaurasaurus

نودوسفالوسور

Tianzhenosaurus

پیناکوسور

پیناکوسور

تارکیا

خوشنما

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش