خمیده‌خزندگان

تیره‌ای از خمیده‌خزنده‌سانان
خمیده‌خزندگان
Euoplocephalus-tutus-1.jpg
خمیده‌خزندگان، Ankylosauridae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: پرنده‌کفلان
بالاخانواده: خمیده‌خزنده‌سانان

خمیده‌خزندگان (نام علمی: Ankylosauridae) نام یک تیره از بالاخانواده خمیده‌خزنده‌سانان است.

Ankylosauridae

Minmi

Liaoningosaurus

Cedarpelta

گوبیسور

Shamosaurus

Ankylosaurinae

Tsagantegia

زونگیانسور

Shanxia

Crichtonsaurus

دیوپلوسور

پیناکوسور

آنکیلوسور

زره‌کله

Minotaurasaurus

پیناکوسور

نودوسفالوسور

تالاروروس

Tianzhenosaurus

تارکیا

خوشنما

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش