پرنده‌کفلان

راسته‌ای از دایناسور

پرنده‌کَفَلان (نام علمی: Ornithischia) راسته‌ای از دایناسورهای منقاردار گیاهخوار بودند. از آنجا که استخوان نشیمنگاهی (کفل) در این راسته به پرندگان شباهت دارد آنها را به این نام، می‌نامند.

پرنده‌کفلان
محدودهٔ زمانی: تریاس-کرتاسه
ساختار لگن خاصره پرنده‌کفلان
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: سوسماریان[۱]
زیررده: دوکاوان[۲]
فرورده: شاه‌سوسمارشکلان[۳]
بالاراسته: دایناسورها[۴]
(طبقه‌بندی‌نشده): دایناسورهای فرمانروا[۵]
راسته: پرنده‌کفلان
سیلی، ۱۸۸۸
زیرراسته‌ها
Ornithischia

پزانوسور

دایناسور ناجوردندان

Genasauria
زره‌پوشان

لزوتوسور

اسکوتلوسورئوس

ایمائوسور

اسکلیدوسور

پوشیده‌خزنده‌سانان

خمیده‌خزنده‌سانان

نوپرنده‌کفلان

Stormbergia

آگیلی‌سور

Hexinlusaurus

شاخ‌پایان

Othnielia

هیپسیلوفدون

جهولوسور

یاندوسور

Orodromeus

زفیروسور

پرنده‌پایان

لبه‌دارسران

ستبرسرخزندگان

شاخ‌چهرگان

Ornithischia

پزانوسور

دایناسور ناجوردندان

نخست‌دونده

Genasauria

لزوتوسور

زره‌پوشان

اسکوتلوسورئوس

ایمائوسور

اسکلیدوسور

پوشیده‌خزنده‌سانان

خمیده‌خزنده‌سانان

نوپرنده‌کفلان

Stormbergia

آگیلی‌سور

Hexinlusaurus

Othnielosaurus

شاخ‌پایان

پرنده‌پایان

لبه‌دارسران

ستبرسرخزندگان

شاخ‌چهرگان

پانویس ویرایش

  1. Sauropsida
  2. Diapsida
  3. Archosauromorpha
  4. Dinosauria
  5. Archosauria

منابع ویرایش

  • "پرنده‌کفلان" (به انگلیسی). ویکی‌پدیای انگلیسی. Retrieved 5 November 2008.