پرنده‌کفلان

راسته‌ای از دایناسور
پرنده‌کفلان
محدودهٔ زمانی: تریاس-کرتاسه
پرنده‌ورکیان.png
ساختار لگن خاصره پرنده‌کفلان
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: سوسماریان[۱]
زیررده: دوکاوان[۲]
فرورده: شاه‌سوسمارشکلان[۳]
بالاراسته: دایناسورها[۴]
(طبقه‌بندی‌نشده): دایناسورهای فرمانروا[۵]
راسته: پرنده‌کفلان
سیلی، ۱۸۸۸
زیرراسته‌ها

پرنده‌کَفَلان (نام علمی: Ornithischia) راسته‌ای از دایناسورهای منقاردار گیاهخوار بودند. از آنجا که استخوان نشیمنگاهی (کفل) در این راسته به پرندگان شباهت دارد آنها را به این نام، می‌نامند.

Ornithischia

پزانوسور Pisanosaurus.jpg
دایناسور ناجوردندان Fruitadens.jpg


Genasauria
زره‌پوشان

لزوتوسور
اسکوتلوسورئوس Scutellosaurus.jpg
ایمائوسور
اسکلیدوسور Scelidosaurus2.jpg
پوشیده‌خزنده‌سانان Stegosaurus BW.jpgخمیده‌خزنده‌سانان Edmontonia dinosaur.pngAnkylosaurus dinosaur.pngنوپرنده‌کفلان

Stormbergia
آگیلی‌سور Agilisaurus2.jpg
Hexinlusaurus


شاخ‌پایان

Othnieliaهیپسیلوفدون Hypsilophodon.jpgجهولوسوریاندوسور
Orodromeus Orodromeus.jpgزفیروسور
پرنده‌پایان Parasaurolophuspic steveoc.jpg


لبه‌دارسران

ستبرسرخزندگان Pachycephalosauria jmallon.jpgشاخ‌چهرگان Psittacosaurus mongoliensis whole BW.jpgTriceratops BW.jpg


Ornithischia

پزانوسور Pisanosaurus.jpg
دایناسور ناجوردندان Fruitadens.jpg
نخست‌دونده


Genasauria

لزوتوسور


زره‌پوشان

اسکوتلوسورئوس Scutellosaurus.jpg
ایمائوسور
اسکلیدوسور Scelidosaurus2.jpg
پوشیده‌خزنده‌سانان Stegosaurus BW.jpgخمیده‌خزنده‌سانان Edmontonia dinosaur.pngAnkylosaurus dinosaur.png


نوپرنده‌کفلان

Stormbergia
آگیلی‌سور Agilisaurus2.jpg
Hexinlusaurus
Othnielosaurus


شاخ‌پایان

پرنده‌پایان Parasaurolophuspic steveoc.jpg


لبه‌دارسران

ستبرسرخزندگان Pachycephalosauria jmallon.jpgشاخ‌چهرگان Psittacosaurus mongoliensis whole BW.jpgTriceratops BW.jpg
پانویسویرایش

  1. Sauropsida
  2. Diapsida
  3. Archosauromorpha
  4. Dinosauria
  5. Archosauria

منابعویرایش

  • "پرنده‌کفلان". ویکی‌پدیای انگلیسی. Retrieved 5 November 2008.