تاو ارابه‌ران


تاو ارابه‌ران

اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۵h ۴۹m ۱۰.۴۳۸۱s
میل +۳۹° ۱۰′ ۵۱.۸۵۶″
قدر ظاهری (V)۴.۵۲۱
مشخصات
ردهG8III
راهنمای رنگ U-B0.49
راهنمای رنگ B-V0.7
راهنمای رنگ R-I0.49
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۱۹.۶ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۲۸.۴۲ mas/yr
Dec.: -۲۵.۵۵ mas/yr
اختلاف منظر (π)۱۵.۳۴ mas
قدر مطلق (MV)۵.۴۶۲
جزئیات
جرم۱,۱ M
شعاع۱,۱ R
درخشندگی۱,۲ L
دما۵,۰۰۰–۶,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
29 Aurigae, HR 1995, HD 38656, BD+39°1418, HIP 27483, SAO 58465, GC 7277, ADS 4398, CCDM 05492+3911.
منابع
سیمباداطلاعات

تاو ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش