سامانه/
دوره
ردیف/
دور
اشکوب/
عصر
سن
(میلیون سال پیش)
سیلورین لاندووری رودانین پس از آن
اردویسین بالایی/پسین هیرنانتین ۴۴۳٫۸ ۴۴۵٫۲
کاتین ۴۴۵٫۲ ۴۵۳٫۰
سندبین ۴۵۳٫۰ ۴۵۸٫۴
میانی داریویلین ۴۵۸٫۴ ۴۶۷٫۳
داپینگین ۴۶۷٫۳ ۴۷۰٫۰
زیرین/پیشین فلوئین ۴۷۰٫۰ ۴۷۷٫۷
ترمادوسین ۴۷۷٫۷ ۴۸۵٫۴
کامبرین فورونجین اشکوب ۱۰ کامبرین پیش از آن
زیربخش‌های سامانه/دوره اردویسین
بر پایه تقسیم‌بندی کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی، در سال ۲۱۰۷.[۱]

ترمادوسین (انگلیسی: Tremadocian) اشکوب زیرین دوره اردویسین است که به همراه اشکوب پس از خود یعنی فلوئین دور اردویسین پیشین را شکل می‌دهد. ترمادوسین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب ۱۰ کامبرین و پیش از فلوئین جای می‌گیرد و بازه زمانی ۴۸۵٫۴ تا ۴۷۷٫۷ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد. مرز زیرین این اشکوب با نخستین پیدایش گونه‌های قیف‌دندانان در جزیره نیوفاندلند هم‌زمان است.

منابع ویرایش

دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین