تسائو فنگ

سائو فنگ با نام محترم لنکینگ سومین امپراتور دودمان وی بود.

سائو فنگ
曹芳
امپراتور سائو وی
سلطنت22 ژانویه 239 تا 17 اکتبر 254
پیشینسائو روی
جانشینسائو مائو
نایب السلطنهسائو شوانگ
سیما یی
سیما شی
ولی‌عهد سائو وی
تصدی29 ژوئن 226 تا 22 ژانویه 239
پیشینسائو روی
شاهزاده کی (齊王)
تصدی23 سپتامبر 235 تا 22 ژانویه 239
تصدی17 اکتبر 254 تا 265
جانشینسیما یو
دوک شائولینگ (邵陵公)
تصدی4 فوریه 266 تا 274
زاده232
درگذشته274 (42 سال)
همسر(ان)
نام کامل
نام خانوادگی: سائو (曹)
نام کوچک: فنگ (芳)
نام محترم: لنکینگ (蘭卿)
تاریخ‌های دوره
  • ژنگشی (正始): 240–249
  • جیاپینگ (嘉平): 249–254
نام پسامرگ
دوک لی شائولینگ (邵陵厲公)
خانداندودمان سائو
پدرسائو کای

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش