توزیع بتا پریم

توزیع بتا پریم توزیعی احتمالی است که برای اعداد حقیقی بزرگتر از ۰ تعریف می‌شود و دارای دو پارامتر و است. تابع توزیع احتمال آن:

بتا پریم
پارامترها شکل (حقیقی)
شکل (حقیقی)
تابع چگالی احتمال
Beta prime pdf.png
تابع توزیع تجمعی
تابع توزیع تجمعی
Beta prime cdf.png
‫تکیه‌گاه
تابع چگالی احتمال
تابع توزیع تجمعی‫ (سی‌دی‌اف)

where is the Gauss's hypergeometric function 2F۱

میانگین
میانه
مُد
واریانس
چولگی
کشیدگی
انتروپی
‫تابع مولد گشتاور (ام‌جی‌اف)
تابع مشخصه

است که تابع بتا است. این توزیع با نام توزیع بتای نوع دوم نیز شناخته می‌شود [۱].

پانویسویرایش

  1. Johnson et al (1995), p248

منابعویرایش

  • Jonhnson, N.L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1995). Continuous Univariuate Distributions, Volume 2 (2nd Edition), Wiley. ISBN 0-471-58494-0