جاندار تک‌سلولی

(تغییرمسیر از تک سلولی‌ها)

جاندار تک‌سلولی، همانطور که از نامش پیداست، جانداریست که تنها یک سلول دارد، برعکسش جانداران چندسلولی‌اند که شامل چندین سلول می‌باشند. جانداران تک‌سلولی در دو دسته بزرگ قرار می گیرند: پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها. تمام پروکاریوت‌ها تک سلولی اند و به باکتری‌ها و آرکی‌ها دسته‌بندی می گردند. اغلب یوکاریوت‌ها چندسلولی بوده و بعضی دیگر از یوکاریوت‌ها تک سلولی اند همچون: پروتوزوئاها، جلبک‌های تک‌سلولی و قارچ‌های تک‌سلولی. جانداران تک‌سلولی را جزو قدیمی ترین اشکال حیات برشمرده، به گونه‌ای که پروتوسلول‌ها احتمالاً در حدود 3.8 تا 4 میلیارد سال پیش سربرآوردند.[۱][۲]

جاندار تک‌سلولی
جلبک حبابی، گونه‌ای از جلبک که قطر آن از ۱ تا ۴ سانتی‌متر متغیر بوده و در میان بزرگترین گونه‌های تک‌سلولی می باشد.

گرچه که برخی از پروکاریوت‌ها در قالب کولونی‌ها زندگی می کنند، سلول‌های تخصصی با عملکردهای متفاوتی ندارند. این جانداران با هم زندگی کرده، و هر سلول باید تمام اعمال حیاتی را انجام دهد تا نجات پیدا کند. در مقایسه، حتی در ساده‌ترین جانداران چند سلولی، سلول‌ها برای ادامه حیات به وجود یکدیگر نیازمندند.

بسیاری از جانداران چندسلولی، در مرحله ای از چرخه حیاتشان دارای حالت تک‌سلولی اند. به عنوان مثال، گامت‌ها سلول‌های تولیدمثلی جانداران چندسلولی اند.[۳] به علاوه، به نظر می رسد که چندسلولی بودن، در سیر تاریخ تکاملی، چندین بار به طور مستقل ایجاد شده باشد.

برخی از جانداران همچون Dictyostelium discoideum، تک سلولی جزئی هستند. همچنین، جانداران تک سلولی ممکن است چندهسته‌ای باشند، همچون: Caulerpa، پلاسمودیوم و میکسوگاستریا.

منابع ویرایش

  1. An Introduction to Cells, ThinkQuest, archived from the original on 16 February 2013, retrieved 2013-05-30
  2. Pohorille, Andrew; Deamer, David (2009-06-23). "Self-assembly and function of primitive cell membranes". Research in Microbiology. 160 (7): 449–456. doi:10.1016/j.resmic.2009.06.004. PMID 19580865.
  3. Coates, Juliet C.; Umm-E-Aiman; Charrier, Bénédicte (2015-01-01). "Understanding "green" multicellularity: do seaweeds hold the key?". Frontiers in Plant Science. 5: 737. doi:10.3389/fpls.2014.00737. PMC 4299406. PMID 25653653.