جاده ۴۴ یا جاده تهران-مشهد، جادهٔ بسیار مهمی در ایران است. بسیاری از مردم از طریق این جاده از تهران به مشهد می‌روند. تقریباً تمام این جاده به صورت بزرگراه است.

IRN-44.svg
IRN-EN-44.svg

جاده 44
جادهٔ امام رضا
اطلاعات مسیر
طول:۸۶۰ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:مشهد، استان خراسان رضوی
AB-Kreuz-blaugrün.svgFreeway in Iran.png آزادراه باغچه-مشهد
 Road81.png جاده ۸۱ (ایران)
Road83.png جاده ۸۳ (ایران)
Road87.png جاده ۸۷ (ایران)
Road95.png جاده ۹۵ (ایران)
Freeway in Iran.png آزادراه باغچه-مشهد
به:تهران، استان تهران
AB-Kreuz-grün.svgExpressway in Iran.png بزرگراه بسیج
Expressway in Iran.png بزرگراه بعثت
موقعیت
استان‌ها:استان خراسان رضوی، استان سمنان، استان تهران
شهرستان‌ها:سمنان، استان سمنان
دامغان، استان سمنان
شاهرود، استان سمنان
سبزوار، استان خراسان رضوی
نیشابور، استان خراسان رضوی
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها

در محدوده شهرهاویرایش

نیشابورویرایش

بخشی از این جاده که از محدودهٔ شهر نیشابور می‌گذرد، بزرگراه امام رضا یا کمربندی نیشابور نام دارد.

سبزوارویرایش

بخشی از این جاده که از محدودهٔ شهر سبزوار میگذرد، بزرگراه آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری یا کمربندی جنوبی سبزوار نام دارد و تقاطع آن با جاده ۸۷ در این محدوده است.