جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی – موزیکال یا کمدی

جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی – موزیکال یا کمدی (انگلیسی: Golden Globe Award for Best Television Series – Musical or Comedy) یکی از جوایز سالانه گلدن گلوب است که به بهترین مجموعه تلویزیونی کمدی اهدا می‌شود.

جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی – موزیکال یا کمدی
اهداء برایبهترین مجموعه تلویزیونی موزیکال یا کمدی
برگزارکنندهانجمن مطبوعات خارجی هالیوود
نخستین دوره۵ مارس ۱۹۶۲
دریافت‌کننده کنونیهک (۲۰۲۱)
وبگاه

دهه ۱۹۶۰ ویرایش

سال برنامه شبکه
بهترین برنامه تلویزیونی
۱۹۶۱ My Three Sons ای‌بی‌سی
شغل من چیست؟ سی‌بی‌اس
۱۹۶۲ بهترین برنامه تلویزیونی
The Dick Powell Show ان‌بی‌سی
بهترین برنامه تلویزیونی - کمدی
Mister Ed سی‌بی‌اس
۱۹۶۳ بهترین برنامه تلویزیونی - کمدی
نمایش دیک ون دایک سی‌بی‌اس
The Beverly Hillbillies سی‌بی‌اس
The Bob Hope Show ان‌بی‌سی
The Jack Benny Program سی‌بی‌اس
The Red Skelton Hour
بهترین برنامه تلویزیونی - Variety
The Danny Kaye Show سی‌بی‌اس
The Andy Williams Show ان‌بی‌سی
The Garry Moore Show سی‌بی‌اس
The Judy Garland Show
The Tonight Show Starring Johnny Carson ان‌بی‌سی
بهترین برنامه تلویزیونی
1964 The Rogues ان‌بی‌سی
12 O'Clock High ای‌بی‌سی
The Munsters سی‌بی‌اس
The Red Skelton Hour
Wendy and Me ای‌بی‌سی
بهترین برنامه تلویزیونی
1965 The Man from U.N.C.L.E. ان‌بی‌سی
Frank Sinatra: A Man and His Music ان‌بی‌سی
Get Smart
I Spy
My Name Is Barbra سی‌بی‌اس
بهترین برنامه تلویزیونی
1966 I Spy ان‌بی‌سی
فراری ای‌بی‌سی
The Man from U.N.C.L.E. ان‌بی‌سی
Run For Your Life
That Girl ای‌بی‌سی
1967 مأموریت: غیرممکن سی‌بی‌اس
The Carol Burnett Show سی‌بی‌اس
The Dean Martin Show ان‌بی‌سی
Garrison's Gorillas ای‌بی‌سی
Rowan & Martin's Laugh-In ان‌بی‌سی
1968 Rowan & Martin's Laugh-In ان‌بی‌سی
The Carol Burnett Show سی‌بی‌اس
The Doris Day Show
Julia ان‌بی‌سی
The Name of the Game
بهترین موزیکال/سریال کمدی
1969 The Carol Burnett Show سی‌بی‌اس
The Glen Campbell Goodtime Hour سی‌بی‌اس
The Governor & J.J.
Love, American Style ای‌بی‌سی
Rowan & Martin's Laugh-In ان‌بی‌سی

دهه ۱۹۷۰ ویرایش

سال برنامه شبکه
بیست و هشتمین مراسم گلدن گلوب The Carol Burnett Show سی‌بی‌اس
The Courtship of Eddie's Father ای‌بی‌سی
امور خانوادگی سی‌بی‌اس
The Glen Campbell Goodtime Hour
خانواده پارتریج ای‌بی‌سی
بیست و نهمین مراسم گلدن گلوب همگی در خانواده سی‌بی‌اس
The Carol Burnett Show سی‌بی‌اس
The Flip Wilson Show ان‌بی‌سی
The Mary Tyler Moore Show سی‌بی‌اس
The Partridge Family ای‌بی‌سی
سی‌امین مراسم گلدن گلوب All in the Family سی‌بی‌اس
M*A*S*H سی‌بی‌اس
The Mary Tyler Moore Show
Maude
The Sonny & Cher کمدی Hour
سی و یکمین مراسم گلدن گلوب All in the Family سی‌بی‌اس
The Carol Burnett Show سی‌بی‌اس
The Mary Tyler Moore Show
Sanford and Son ان‌بی‌سی
The Sonny & Cher کمدی Hour سی‌بی‌اس
سی و دومین مراسم گلدن گلوب Rhoda سی‌بی‌اس
All in the Family سی‌بی‌اس
The Carol Burnett Show
The Mary Tyler Moore Show
Maude
سی و سومین مراسم گلدن گلوب Barney Miller ای‌بی‌سی
All in the Family سی‌بی‌اس
The Carol Burnett Show
Chico and the Man ان‌بی‌سی
The Mary Tyler Moore Show سی‌بی‌اس
سی و چهارمین مراسم گلدن گلوب Barney Miller ای‌بی‌سی
The Carol Burnett Show سی‌بی‌اس
Donny & Marie ای‌بی‌سی
روزهای خوش
Laverne & Shirley
M*A*S*H سی‌بی‌اس
سی و پنجمین مراسم گلدن گلوب All in the Family سی‌بی‌اس
Barney Miller ای‌بی‌سی
The Carol Burnett Show سی‌بی‌اس
Happy Days ای‌بی‌سی
Laverne & Shirley
سی و ششمین مراسم گلدن گلوب Taxi ای‌بی‌سی
آلیس سی‌بی‌اس
All in the Family
The Love Boat ای‌بی‌سی
Three's Company
سی و هفتمین مراسم گلدن گلوب Alice سی‌بی‌اس
Taxi ای‌بی‌سی
The Associates ای‌بی‌سی
The Love Boat
M*A*S*H سی‌بی‌اس

دهه ۱۹۸۰ ویرایش

سال برنامه شبکه
سی و هشتمین مراسم گلدن گلوب Taxi ای‌بی‌سی
آلیس سی‌بی‌اس
The Love Boat ای‌بی‌سی
M*A*S*H سی‌بی‌اس
Soap ای‌بی‌سی
سی و نهمین مراسم گلدن گلوب M*A*S*H سی‌بی‌اس
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters ان‌بی‌سی
The Love Boat ای‌بی‌سی
Private Benjamin سی‌بی‌اس
Taxi ای‌بی‌سی
چهلمین مراسم گلدن گلوب Fame ان‌بی‌سی
چیرز ان‌بی‌سی
Love, Sidney
M*A*S*H سی‌بی‌اس
Taxi ای‌بی‌سی
ان‌بی‌سی
چهل و یکمین مراسم گلدن گلوب Fame سیندیکیتد
Buffalo Bill ان‌بی‌سی
Cheers
Newhart سی‌بی‌اس
Taxi ان‌بی‌سی
چهل و دومین مراسم گلدن گلوب The Cosby Show ان‌بی‌سی
Cheers ان‌بی‌سی
Fame سیندیکیتد
The Jeffersons سی‌بی‌اس
Kate & Allie
چهل و سومین مراسم گلدن گلوب دختران زرین ان‌بی‌سی
The Cosby Show ان‌بی‌سی
Family Ties
Kate & Allie سی‌بی‌اس
Moonlighting ای‌بی‌سی
چهل و چهارمین مراسم گلدن گلوب The Golden Girls ان‌بی‌سی
Cheers ان‌بی‌سی
The Cosby Show
Family Ties
Moonlighting ای‌بی‌سی
چهل و پنجمین مراسم گلدن گلوب The Golden Girls ان‌بی‌سی
Cheers ان‌بی‌سی
Family Ties
Frank's Place سی‌بی‌اس
Hooperman ای‌بی‌سی
Moonlighting
چهل و ششمین مراسم گلدن گلوب The Wonder Years ای‌بی‌سی
Cheers ان‌بی‌سی
The Golden Girls
مورفی براون سی‌بی‌اس
روزان ای‌بی‌سی
چهل و هفتمین مراسم گلدن گلوب Murphy Brown سی‌بی‌اس
Cheers ان‌بی‌سی
Designing Women سی‌بی‌اس
Empty Nest ان‌بی‌سی
The Golden Girls
The Wonder Years ای‌بی‌سی

دهه ۱۹۹۰ ویرایش

سال برنامه شبکه
چهل و هشتمین مراسم گلدن گلوب چیرز ان‌بی‌سی
Designing Women سی‌بی‌اس
دختران زرین ان‌بی‌سی
متأهل… بچه‌دار شرکت پخش همگانی فاکس
مورفی براون سی‌بی‌اس
چهل و نهمین مراسم گلدن گلوب Brooklyn Bridge سی‌بی‌اس
Cheers ان‌بی‌سی
Evening Shade سی‌بی‌اس
The Golden Girls ان‌بی‌سی
Murphy Brown سی‌بی‌اس
پنجاهمین مراسم گلدن گلوب روزان ای‌بی‌سی
Brooklyn Bridge سی‌بی‌اس
Cheers ان‌بی‌سی
Evening Shade سی‌بی‌اس
Murphy Brown
پنجاه و یکمین مراسم گلدن گلوب ساینفلد ان‌بی‌سی
Coach ای‌بی‌سی
فریژر ان‌بی‌سی
بهبود خانه ای‌بی‌سی
Roseanne
پنجاه و دومین مراسم گلدن گلوب Mad About You ان‌بی‌سی
Frasier ان‌بی‌سی
Grace Under Fire ای‌بی‌سی
Home Improvement
Seinfeld ان‌بی‌سی
پنجاه و سومین مراسم گلدن گلوب Cybill سی‌بی‌اس
Frasier ان‌بی‌سی
فرندز
Mad About You
Seinfeld
پنجاه و چهارمین مراسم گلدن گلوب سومین سنگ بعد از خورشید ان‌بی‌سی
Frasier ان‌بی‌سی
Friends
The Larry Sanders Show اچ‌بی‌او
Mad About You ان‌بی‌سی
Seinfeld
پنجاه و پنجمین مراسم گلدن گلوب الی مک‌بل فاکس
3rd Rock from the Sun ان‌بی‌سی
Frasier
Friends
Seinfeld
Spin City ای‌بی‌سی
پنجاه و ششمین مراسم گلدن گلوب Ally McBeal فاکس
Dharma & Greg ای‌بی‌سی
Frasier ان‌بی‌سی
Just Shoot Me!
Spin City ای‌بی‌سی
پنجاه و هفتمین مراسم گلدن گلوب سکس و سیتی اچ‌بی‌او
Ally McBeal فاکس
Dharma & Greg ای‌بی‌سی
Spin City
ویل و گریس ان‌بی‌سی

دهه ۲۰۰۰ ویرایش

سال برنامه شبکه
۲۰۰۰ سکس و سیتی اچ‌بی‌او
الی مک‌بل شرکت پخش همگانی فاکس
فریژر ان‌بی‌سی
دنیای مالکوم فاکس
ویل و گریس ان‌بی‌سی
۲۰۰۱ Sex and the City اچ‌بی‌او
Ally McBeal فاکس
Frasier ان‌بی‌سی
فرندز
Will & Grace
۲۰۰۲ زیاد ذوق‌زده نشو اچ‌بی‌او
Friends ان‌بی‌سی
Sex and the City اچ‌بی‌او
سیمپسون‌ها فاکس
Will & Grace ان‌بی‌سی
۲۰۰۳ اداره بی‌بی‌سی آمریکا
پرورش شکست‌خورده فاکس
مانک یواس‌ای نتورک
Sex and the City اچ‌بی‌او
Will & Grace ان‌بی‌سی
۲۰۰۴ کدبانوهای وامانده ای‌بی‌سی
Arrested Development فاکس
دارودسته اچ‌بی‌او
Sex and the City
Will & Grace ان‌بی‌سی
۲۰۰۵ Desperate Housewives ای‌بی‌سی
Curb Your Enthusiasm اچ‌بی‌او
Entourage
Everybody Hates Chris یوپی‌ان
نام من ارل است ان‌بی‌سی
علف شوتایم
۲۰۰۶ بتی بی‌ریخته ای‌بی‌سی
Desperate Housewives ای‌بی‌سی
Entourage اچ‌بی‌او
اداره ان‌بی‌سی
Weeds Showtime
۲۰۰۷ سیاهی‌لشکر اچ‌بی‌او
۳۰ راک ان‌بی‌سی
کالیفرنیکیشن Showtime
Entourage اچ‌بی‌او
Pushing Daisies ای‌بی‌سی
۲۰۰۸ 30 Rock ان‌بی‌سی
Californication Showtime
Entourage اچ‌بی‌او
The Office ان‌بی‌سی
Weeds Showtime
۲۰۰۹ گلی فاکس
30 Rock ان‌بی‌سی
Entourage اچ‌بی‌او
خانواده امروزی ای‌بی‌سی
The Office ان‌بی‌سی

دهه ۲۰۱۰ ویرایش

سال برنامه شبکه
۲۰۱۰ گلی شرکت پخش همگانی فاکس
۳۰ راک ان‌بی‌سی
تئوری بیگ بنگ سی‌بی‌اس
The Big C شوتایم
خانواده امروزی ای‌بی‌سی
Nurse Jackie Showtime
۲۰۱۱ Modern Family ای‌بی‌سی
Enlightened اچ‌بی‌او
اپیزودها Showtime
Glee فاکس
دختر جدید
۲۰۱۲ دختران اچ‌بی‌او
The Big Bang Theory سی‌بی‌اس
Episodes Showtime
Modern Family ای‌بی‌سی
Smash ان‌بی‌سی
۲۰۱۳ بروکلین نه-نه فاکس
The Big Bang Theory سی‌بی‌اس
Girls اچ‌بی‌او
Modern Family ای‌بی‌سی
پارک‌ها و تفریحات ان‌بی‌سی
۲۰۱۴ Transparent آمازون پرایم ویدئو
Girls اچ‌بی‌او
جین باکره سی‌دابلیو
نارنجی مد جدید است نتفلیکس
دره سیلیکون اچ‌بی‌او
۲۰۱۵ موتسارت در جنگل Amazon Prime Video
Casual هولو
Orange Is the New Black Netflix
Silicon Valley اچ‌بی‌او
Transparent Amazon Prime Video
معاون رئیس‌جمهور اچ‌بی‌او
۲۰۱۶ آتلانتا اف‌ایکس
Black-ish ای‌بی‌سی
Mozart in the Jungle Amazon Prime Video
Transparent
Veep اچ‌بی‌او
۲۰۱۷ خانم میزل شگفت‌انگیز Amazon Prime Video
Black-ish ای‌بی‌سی
Master of None Netflix
SMILF Showtime
ویل و گریس ان‌بی‌سی
۲۰۱۸ روش کامینسکی Netflix
بری اچ‌بی‌او
جای خوب ان‌بی‌سی
شوخی کردن Showtime
The Marvelous Mrs. Maisel Amazon Prime Video
۲۰۱۹ فلیبگ Amazon Prime Video
Barry اچ‌بی‌او
The Kominsky Method Netflix
The Marvelous Mrs. Maisel Amazon Prime Video
سیاستمدار Netflix

دهه ۲۰۲۰ ویرایش

سال برنامه شبکه
۲۰۲۲ شتز کریک Pop
امیلی در پاریس نتفلیکس
خدمه پرواز اچ‌بی‌او مکس
کبیر هولو
تد لاسو اپل تی‌وی پلاس
۲۰۲۱ هک اچ‌بی‌او Max
The Great Hulu
فقط قتل‌های داخل ساختمان
سگ‌های ولگرد
Ted Lasso Apple TV+
۲۰۲۲ Abbott Elementary ای‌بی‌سی
خرس Hulu
Hacks اچ‌بی‌او Max
Only Murders in the Building Hulu
ونزدی Netflix

برنامه با بیشترین تعداد برد ویرایش