سی‌امین مراسم گلدن گلوب

۳۰مین مراسم گلدن گلوب برای ارج نهادن به بهترین فیلم و شوی تلویزیونی سال ۱۹۷۲ در ۲۸ ژانویه سال ۱۹۷۳ برگزار شد

سیمین مراسم گلدن گلوب
تاریخ۲۸ ژانویه ۱۹۷۳

برندگان و نامزدها

ویرایش

سینمایی

ویرایش
بهترین فیلم
جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم – درام جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم – موزیکال یا کمدی
بهترین اجرا در یک Motion Picture – Drama
جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد – فیلم درام جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن – فیلم درام
بهترین اجرا در یک Motion Picture – Comedy or Musical
جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد – فیلم موزیکال یا کمدی جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن – فیلم موزیکال یا کمدی
Best Supporting Performance in a Motion Picture – Drama, Comedy or Musical
جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل زن
Other
جایزه گلدن گلوب بهترین کارگردانی جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم‌نامه
جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی جایزه گلدن گلوب بهترین ترانه غیراقتباسی
Best Foreign Film (English Language) جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان
New Star of the Year – Actor New Star of the Year – Actress
Best Documentary Film

مجموعه تلویزیونی

ویرایش

ستوان کلمبو

همگی در خانواده

That Certain Summer

پیتر فالک - ستوان کلمبو

گیل فیشرMannix

رد فاکس - Sanford and Son

جین استیپلتون - همگی در خانواده

جیمز برولین - دکتر مارکوس ولبی

روت بوزی - Rowan & Martin's Laugh-In

منابع

ویرایش