بیست و نهمین مراسم گلدن گلوب

۲۹مین مراسم گلدن گلوب برای ارج نهادن به بهترین فیلم و شوی تلویزیونی سال ۱۹۷۱ در ۶ فوریه سال ۱۹۷۲ برگزار شد

بیست و نهمین مراسم گلدن گلوب
تاریخ۶ فوریه ۱۹۷۲

برندگان و نامزدها ویرایش

 
جین هکمن، Best Actor in a Motion Picture – Drama winner
 
جین فوندا، Best Actress in a Motion Picture – Drama winner
 
خائیم توپول، Best Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy winner
 
اد اسنر، Best Supporting Actor in a Series, Miniseries, or Television Film winner

سینمایی ویرایش

بهترین فیلم
جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم – درام جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم – موزیکال یا کمدی
بهترین اجرا در یک Motion Picture – Drama
جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد – فیلم درام جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن – فیلم درام
بهترین اجرا در یک Motion Picture – Comedy or Musical
جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد – فیلم موزیکال یا کمدی جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن – فیلم موزیکال یا کمدی
Best Supporting Performance in a Motion Picture – Drama, Comedy or Musical
جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل زن
Other
جایزه گلدن گلوب بهترین کارگردانی جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم‌نامه
جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی جایزه گلدن گلوب بهترین ترانه غیراقتباسی
Best Foreign Film (English Language) جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان
New Star of the Year – Actor New Star of the Year – Actress

مجموعه تلویزیونی ویرایش

جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی – درام ویرایش

Mannix

جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی – موزیکال یا کمدی ویرایش

همگی در خانواده

جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی کوتاه یا فیلم تلویزیونی ویرایش

The Snow Goose

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد – مجموعه تلویزیونی درام ویرایش

رابرت یانگ (بازیگر)دکتر مارکوس ولبی

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن – مجموعه تلویزیونی درام ویرایش

پاتریشا نیلخانواده والتون (مجموعه تلویزیونی)

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد – مجموعه تلویزیونی موزیکال یا کمدی ویرایش

کرول اوکانرهمگی در خانواده

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن – مجموعه تلویزیونی موزیکال یا کمدی ویرایش

کارول برنتThe Carol Burnett Show

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد – سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی ویرایش

اد اسنرThe Mary Tyler Moore Show

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل زن – سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی ویرایش

سو آن لنگدونArnie

منابع ویرایش