سی و چهارمین مراسم گلدن گلوب

۳۴مین مراسم گلدن گلوب برای ارج نهادن به بهترین فیلم و شوی تلویزیونی سال ۱۹۷۶ در ۲۹ ژانویه سال ۱۹۷۷ برگزار شد.

سی و چهارمین مراسم گلدن گلوب
تاریخ۲۹ ژانویه ۱۹۷۷
نکات برجسته
بهترین فیلم: درامRocky
بهترین فیلم: موزیکال یا کمدیA Star Is Born
بهترین سریال درامRich Man, Poor Man
بهترین سریال موزیکال یا کمدیBarney Miller
Best Television film The Lindbergh Kidnapping Case

پیتر فینچ، برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد شد او همراه با هیث لجر تنها افرادی هستند که این جایزه را پس از مرگ دریافت کرده‌اند. باربارا استرایسند، برنده بهترین بازیگر زن فیلم کمدی یا موزیکال شد. وی تا سال ۲۰۱۵ توانسته برندهٔ ۲ جایزهٔ آکادمی اسکار، ۹ جایزهٔ گرمی، ۴ جایزهٔ امی و یک جایزهٔ ویژهٔ تونی شود. اد اسنر، دومین سال پی در پی است کخ برنده بهترین مکمل مرد - سریال تلویزیونی می‌شود.

برندگان و نامزدهاویرایش

سینماییویرایش

بهترین فیلم
جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم – درام جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم – موزیکال یا کمدی
بهترین اجرا در یک Motion Picture – Drama
جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد – فیلم درام جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن – فیلم درام
بهترین اجرا در یک Motion Picture – Comedy or Musical
جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد – فیلم موزیکال یا کمدی جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن – فیلم موزیکال یا کمدی
Best Supporting Performance in a Motion Picture – Drama, Comedy or Musical
جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل زن
Other
جایزه گلدن گلوب بهترین کارگردانی جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم‌نامه
جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی جایزه گلدن گلوب بهترین ترانه غیراقتباسی
جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان Best Documentary Film
New Star of the Year – Actor New Star of the Year – Actress

مجموعه تلویزیونیویرایش

جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی – درامویرایش

دارا و ندار (مینی‌سریال)

جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی – موزیکال یا کمدیویرایش

Barney Miller

جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی کوتاه یا فیلم تلویزیونیویرایش

Eleanor and Franklin

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد – مجموعه تلویزیونی درامویرایش

ریچارد جردنCaptains and the Kings

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن – مجموعه تلویزیونی درامویرایش

سوزان بلکلیدارا و ندار (مینی‌سریال)

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد – مجموعه تلویزیونی موزیکال یا کمدیویرایش

هنری وینکلرروزهای خوش

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن – مجموعه تلویزیونی موزیکال یا کمدیویرایش

کارول برنتThe Carol Burnett Show

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد – سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونیویرایش

اد اسنردارا و ندار (مینی‌سریال)

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل زن – سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونیویرایش

جوزت بنزتدارا و ندار (مینی‌سریال)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش