جدول معادلات ترمودینامیکی

در فهرست زیر معادلات متداول و پر کاربرد ترمودینامیک آورده شده است:

تعاریفویرایش

بسیاری از تعاریف زیر، در ترمودینامیک واکنش‌های شیمایی نیز استفاده شده اند.


کمیت‌های پایه‌ای عمومیویرایش

کمیت (نام رایج) نماد (رایج) یکای SI بعد
تعداد مولکول‌ها N بدون بعد بدون بعد
تعداد مول‌ها n mol [N]
دما T K [Θ]
گرما Q, q J  
گرمای نهان   J  

متغیرهاویرایش

معادله‌هاویرایش

آنتروپیویرایش

 •  ، where   is the ثابت بولتزمن, and   denotes the volume of macrostate in the فضای فاز.
 •  ، برای سیستم برگشت‌پذیر

خواص کوانتومیویرایش

 •  
 •   Indistinguishable Particles

where N is number of particles, Z is the partition function, h is ثابت پلانک, I is ممان اینرسی, Zt is Ztranslation, Zv is Zvibration, Zr is Zrotation

 •  
 •  
 •  


where:

فرایند شبه‌تعادلی و فرایند برگشت‌پذیرویرایش

 •  

ظرفیت گرمایی در فشار ثابتویرایش

 •  

ظرفیت گرمایی در حجم ثابتویرایش

 •  

پتانسیل ترمودینامیکی و مفاهیم مرتبطویرایش

نام نماد فرمول متغیرهای طبیعی
انرژی درونی      
انرژی آزاد هلمولتز      
آنتالپی      
انرژی آزاد گیبس      
پتانسیل لاندو (پتانسیل بزرگ)  ,        

See also:

ضریب تراکم‌پذیری همدما at constant temperatureویرایش

 •  

برخی روابط دیگرویرایش

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

جدول معادلات برای گاز ایده‌آلویرایش

Quantity General Equation Isobaric
Δp = ۰
Isochoric
ΔV = ۰
Isothermal
ΔT = ۰
Adiabatic
 
کار
 
   -      [۱] =  
ظرفیت گرمایی
C
(as for real gas)  
(for monatomic ideal gas)
 
(for monatomic ideal gas)
انرژی درونی
ΔU
   

 
 

 
 

 
 

 
آنتالپی
ΔH
         
آنتروپی
ΔS
 
 [۲]
     
 
 
Constant          

دیگر معادلات سودمندویرایش

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

برهان ۱ویرایش

نمونه ای از کاربرد روش بالا:

 
 
 
  ;  
 

برهان ۲ویرایش

نمونه‌های دیگر:

 
 
 
 
 
 

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. Adiabatic Processes
 2. Keenan, Thermodynamics, Wiley, New York, 1947
 • Atkins, Peter and de Paula, Julio Physical Chemistry, 7th edition, W.H. Freeman and Company, 2002 [ISBN 0-7167-3539-3].
  • Chapters 1 - 10, Part 1: Equilibrium.
 • Bridgman, P.W. , Phys. Rev., 3, 273 (1914).
 • Landsberg, Peter T. Thermodynamics and Statistical Mechanics. New York: Dover Publications, Inc. , 1990. (reprinted from Oxford University Press, 1978).
 • Lewis, G.N. , and Randall, M. , "Thermodynamics", 2nd Edition, McGraw-Hill Book Company, New York, 1961.
 • Reichl, L.E. , "A Modern Course in Statistical Physics", 2nd edition, New York: John Wiley & Sons, 1998.
 • Schroeder, Daniel V. Thermal Physics. San Francisco: Addison Wesley Longman, 2000 [ISBN 0-201-38027-7].
 • Silbey, Robert J. , et al. Physical Chemistry. 4th ed. New Jersey: Wiley, 2004.
 • Callen, Herbert B. (1985). "Thermodynamics and an Introduction to Themostatistics", 2nd Ed. , New York: John Wiley & Sons.