گاوان

خانواده ای از جانوران

گاوان (نام علمی: Bovidae) خانواده‌ای از پستانداران جفت‌سم‌سانان و نشخوارکننده هستند که شامل نزدیک به ۱۴۰ گونه ی موجود و حدود ۳۰۰ گونه منقرض شده ثبت شده هستند. از ویژگی‌های این گروه از جانوران وجود شاخ ساخته شده از کراتین بر روی سر نرها است.

گاوان
چند گونه از تیرهٔ گاوان
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
رده: پستانداران
راسته: جفت‌سم‌سانان
زیرراسته: نشخوارکنندگان
تیره: گاوان
گری، ۱۸۲۱
زیرخانواده

گاویان
گاوگوزنیان
شاخ درازیان
بزسانان
غزالک
شاخ بلند چرنده
نیزارکلیان
کل شوکایی خاکستری
کل تبتی
ایمپالا

اعضای خانواده گاوان در بیشتر مناطق زمین یافت می‌شوند. آن‌ها بومی آسیا، آفریقا، اروپا، و آمریکای شمالی هستند و شامل جانورانی چون گاومیش آمریکایی، گاومیش آفریقایی، گاومیش، آهو، گوسفند، بز، و گاو اهلی می‌شوند.

Bovidae
Boodontia (گاویان)

بزآهو (kudus, nyalas etc.)

گاوی‌ها (bison, buffalo, cattle, etc.)

Aegodontia
شاخ‌درازیان

شاخ‌درازها (gazelles, springbok etc.)

کلچه‌ایان (dik-diks etc.)

غزالک (duikers etc.)

نیزارکلیان (kobs, reedbucks, waterbucks etc.)

ایمپالا (impalas etc.)

بزسانان

بزسانان (muskox, takin)

بزسانان (chamois, goats, ibex, sheep etc.)

شاخ‌بلند چرنده (sable antelopes, oryxes etc.)

گاوگوزنیان (hartebeest, topi, wildebeest etc.)

منابع

ویرایش