گاوان
Family Bovidae six species.jpg
خانواده گاوسانان از بالا (سمت چپ) به پایین: شاخ‌بلند شبدیز، گوسفند، گاو کوهان‌دار، غزالک مکسول، گورال چینی، نیالا.
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
رده: پستانداران
راسته: جفت‌سم‌سانان
زیرراسته: نشخوارکنندگان
تیره: گاوان
گری، ۱۸۲۱

گاوان (نام علمی: Bovidae) خانواده ای از پستانداران جفت‌سم‌سانان و نشخوار کننده هستند که شامل نزدیک به ۱۴۰ گونه ی موجود و حدود 300 گونه منقرض شده ثبت شده هستند. از ویژگی‌های این گروه از جانوران وجود شاخ ساخته شده از کراتین بر روی سر نرها است.

اعضای خانواده گاوان در بیشتر مناطق زمین یافت می‌شوند. آن‌ها بومی آسیا، آفریقا، اروپا، و آمریکای شمالی هستند و شامل جانورانی چون گاومیش آمریکایی، گاومیش آفریقایی، گاومیش، آهو، غزال، گوسفند، بز، و گاو اهلی می‌شوند.

Bovidae
Boodontia (گاویان)

بزآهو (kudus, nyalas etc.)The book of antelopes (1894) Tragelaphus angasi white background.pngگاوی‌ها (bison, buffalo, cattle, etc.)Adaptaur.jpgAegodontia
شاخ‌درازیان

شاخ‌درازها (gazelles, springbok etc.)The book of antelopes (1894) Gazella thomsoni white background.pngکلچه‌ایان (dik-diks etc.)The book of antelopes (1894) Madoqua phillipsi white background.png

غزالک (duikers etc.)The book of antelopes (1894) Cephalophus natalensis white background.pngنیزارکلیان (kobs, reedbucks, waterbucks etc.)The book of antelopes (1894) Cobus defassa white background.png
ایمپالا (impalas etc.)The book of antelopes (1894) Aepyceros melampus white backround.pngبزسانان

بزسانان (muskox, takin)Ovibos moschatus qtl3.jpgبزسانان (chamois, goats, ibex, sheep etc.)Walia ibex illustration white background.png
شاخ‌بلند چرنده (sable antelopes, oryxes etc.)The book of antelopes (1894) Hippotragus niger I white background.pngگاوگوزنیان (hartebeest, topi, wildebeest etc.)The book of antelopes (1894) Bubalis busephalus white backround.png

منابعویرایش